3. ročník evropského semináře o standartizaci v pěstování a využívání technického konopí

(22. října – 23. října 2020)

Zdroj: https://hempoint.cz/event/3rd-an Annual-european-workshop-on-advancing-the-field-of-cannabis-hemp-through-standardization/

3. ročník evropského semináře o postupu v oblasti konopí prostřednictvím standardizace, který se bude konat ve čtvrtek a pátek, 22. a 23. října 2020, příjmá abstrakty k prezentaci. Seminář je sponzorován výborem ASTM D37 pro konopí a bude se konat v hotelu Hotel Kings Court v Praze, víkend před konáním konference Cannafest 2020.

Cíl a zaměření

V době, kdy se pomalu probíráme z tvrdého zásahu koronavirem, na který svět nebyl připraven, je stále zřejmější naléhavá potřeba harmonizovaných mezinárodních norem, které zajistí kvalitu a bezpečnost produktů z konopí. Nedostatek standardů vedl k nespolehlivým datům z testování a zákaznická základna je tak sama odpovědná za zjišťování, zda-li jsou výrobky, které kupuje, bezpečné. Technický výbor ASTM International D37 pro konopí proto při řešení problémů s kvalitou a bezpečností usilovně pracoval na vytváření tržně relevantních norem pro celosvětový konopný průmysl.

Cílem výboru je vytvořit pro konopí standardy, platné i pro produkty a výrobní procesy, a to prostřednictvím vývoje terminologie, klasifikací, specifikací, zkušebních metod, postupů a příruček pro pěstování, výrobu, zajištění kvality, laboratorních aspektů, balení, bezpečnosti a dalších problémů souvisejících s trhem. Tato práce však nemůže stát na samotném výboru. Výbor je založen zcela na dobrovolnické činnosti a potřebuje více oddaných a vášnivých stakeholderů z konopných odvětví, kteří se ujmou vedení při vytváření základních standardů, jež budou tato odvětví průmyslu v nadcházejících letech formovat.

Cílem semináře je informovat účastníky o rychle se měnícím mezinárodním prostředí na trzích s konopím a vyžadovat nejen aktivní účast všech zúčastněných stran, ale také jejich spolupráci na vytváření nových standardů. Součástí bude jmenování regionálních kontaktů, kteří budou zodpovědní za podávání reportů o vývoji v jejich oblasti přímo výboru D37.

Okruhy témat:

  • Regionální novinky z celého světa
  • Potřebné zkušební metody a snaha o vývoj
  • (Fit-for-Purpose)
  • Rovnost příležitostí k účasti na mezinárodní ekonomice s konopím
  • Budování udržitelné budoucnosti, zasazení téma konopí do kritérií udržitelnosti OSN
  • Určení influencerů


Cílem workshopu je poskytnout zúčastněným stranám v odvětví konopí znalosti, které potřebují k tomu, aby se staly plnohodnotnými účastníky mezinárodního společenství. Jednotlivé prezentace budou zakončeny prostorem pro otázky a odpovědi, jejichž cílem je udržet zapojení publika. Každý den bude zakončen networkingem zaměřeným na podporu spolupráce.

Odeslání abstraktu

Máte-li zájem na události vystoupit se svojí prezentací, odešlete prosím abstrakt o 250 slovech vztahující se k jednomu nebo více z výše uvedených témat, zmiňte v něm cíl sdělení vaší přednášky v souladu s vámi vybraným tématem, a zmiňte také nejméně tři věci, které chcete, aby si publikum z vaší prezentace odneslo. Abstrakt zašlete Darwinovi Millardovi na e-mail: [email protected] nejpozději do 26. června 2020.

Na základě počtu obdržených abstraktů bude vytvořen formální rámec semináře, který podpoří účast mluvčích na všech technických úrovních.

 Další informace o semináři naleznete na adrese: http://www.astm.org/D37WorkshopOct2020.