Americké firmy mohou překonat problémy s kvalitou CBD nakupováním z Evropy

Jacek KramarzJacek Kramarz

Jacek Kramarz je ředitelem obchodního rozvoje ve společnosti CBD maker HemPoland. Pod jeho vedením se (na burze obchodovaná) firma HemPoland CannabiGold rychle dostala do předních pozic v evropském sektoru s CBD. Kramarz hrál ve firmě klíčovou roli v roce 2018, kdy firma byla odkoupena dnes mateřskou společností The Green Organic Dutchman (TGOD) z Kanady. Jako licencovaný obchodník s cennými papíry Jacek působil v oblasti manažerského poradenství ve Vídni, kde koordinoval mezinárodní projekty zabývající se složitými změnami ve vlastnictví a restrukturalizaci firem. Kramarz byl také nedávno zvolen do správní rady Evropské asociace technického konopí (EIHA).

HempToday: Kde byste řekl, že je dnes evropský průmysl s technickým konopím ve srovnání se Spojenými státy? Jak popíšete úroveň vývoje a současný trh v obou případech?

Jacek Kramarz: To je velmi zajímavá a vícevrstvá otázka bez jasné odpovědi. Musíme zvážit několik věcí. Začněme tím, že Evropa si i po 2. světové válce zachovala konopný průmysl, který v té době v USA prakticky vymizel. V samotném Polsku se ještě v šedesátých letech každoročně pěstovalo více než 30 000 ha konopí. I když v následujících desetiletích došlo v Evropě k výraznému poklesu v produkci konopí, stále se zachovala určitá kontinuita.

Evropa má na rozdíl od USA instituce a firmy s desetiletími nepřetržitých zkušeností v oblasti pěstování a zpracování konopí. V USA je rozvoj tohoto odvětví často spojován s nedávným rozmachem trhu s CBD a legalizací rekreačního užívání konopí v jednotlivých státech. Konopný průmysl v Evropě je rozmanitější. Evropské společnosti CBD byly vyvinuty jako rozšíření stávajícího obchodu mezi společnostmi zpracovávajícími konopné vlákno a semínka, zatímco v USA vše začalo od CBD a další vertikály se teprve začínají rozvíjet.

Společnosti z EU tedy měly předtím, než se pustily do CBD, s technickým konopím již mnoho zkušeností. Díky tomu máme více osvědčených a zavedených zkušeností z praxe s genetikou, pěstováním, sklizní a zpracováním a podstatně méně problémů s kvalitou produktů, než naši kolegové z USA, kteří potřebují rozvíjet své dovednosti ve všech oblastech podnikání v tomto odvětví.

Ale USA má nejlepší podnikatele na světě. Inovace produktů a úroveň brandingu, zejména v sektoru s CBD se v USA vyvíjí mnohem rychleji než u nás, což tlačí na rozvoj spotřebitelského trhu. Jsme v zajímavé situaci, kdy USA vede svět s inovacemi, ale zároveň se ještě pořád snaží vybudovat silný dodavatelský řetězec, zejména ve státech, které do konopného průmyslu vstoupily až po schválení zákona Farm Bill 2018 (link). Aby udržely růst, americké společnosti se obracejí na firmy v Evropě kvůli naši konzistentnosti a spolehlivosti.

HT: Vyřešili evropští výrobci tyto problémy s kvalitou? Jak to vypadá v Evropě obecně?

JK: Konopný průmysl v Evropě stejně jako v USA roste velmi rychle. Stejně jako u každého rychle se rozvíjejícího odvětví jsou problémy s kvalitou nevyhnutelné. Výhodou Evropy je to, že díky její historii kontinuity se problémů vyskytlo méně. Zejména v prostoru CBD se evropské společnosti mohly od počátku soustředit na řešení pouze těch 2 nebo 3 oblastí, které dosud nebyly známy, zatímco společnosti v USA ve většině případů musely začít od nuly. V důsledku toho bych při vytváření dodavatelského řetězce měl větší důvěru ve výrobky vyrobené v EU.

HT: Je USA stále potenciální trh pro CBD produkty vyrobené v EU? Jak se v USA změnila celková dynamika trhu od legalizace technického konopí v loňském roce (2018) ?

JK: Jako HemPoland jsme nikdy neměli s USA žádné významné obchodní vztahy. Po uzákonění Farm Bill jsme zaregistrovali obrovský růst na spotřebitelském trhu, kdy maloobchodníci v USA nyní skladují produkty CBD. To představuje příležitost pro společnosti z EU, které jsou dobře způsobilé dodávat produkty, které se prodávají u těchto maloobchodníků.

Klíčová je spolehlivost. Společnosti v EU jsou schopny dodávat velké množství produktů se stejnou a stálou kvalitou. Samozřejmě nabídka v USA také roste, ale v produktech vidíme mnohem větší nekonzistentnost, zejména ve státech, které se připojily teprve nedávno. Pro většinu firem může stabilizace jejich operací ještě nějakou dobu trvat. Existuje totiž mnoho problémů, které společnosti, které jsou na začátku, musí překonat, aby splniyi požadavky velkých obchodních řetězců. Větší společnosti v EU mohou tuto mezeru odstranit.

HT: Do zemí EU se již dostává mnoho produktů od severoamerických firem. Existuje podle vás na trhu prostor pro další výrobky importované z USA a Kanady?

JK: Existuje mnoho možností pro transatlantickou spolupráci. Výrobci a zpracovatelé v EU, jako je například HemPoland, mohou pro firmy z USA představovat platformu při uvádění své značky na evropský trh. Všichni budou mít prospěch z inovativního přístupu k produktům a vzdělávání souvisejícím s budováním značky. Jsme v oboustranně výhodné situaci a nemusíme mezi sebou navzájem soutěžit.

HT: Jaké inovativní formy CBD produktů jsou momentálně na obzoru? Co zajímavého se dnes děje v oblasti výzkumu a vývoje? Do jakých odvětví se budou produkty s CBD dále šířit?

JK: V Evropě v důsledku nejistého regulačního prostředí s CBD v potravinářských výrobcích všichni hledají nejedlé formy produktu. Určitě zaregistrujeme růst kosmetických produktů a vaporizérů (i přes to že se o nich v tisku v poslední době nemluvilo příliš dobře). Firma HemPoland v prosinci uvedla v Polsku své první portfolio produktů péče o pleť obsahující CBD s 11 SKUs prodanými pod značkou CannabiGold. Po skvělých recenzích hned po uvedení na trh očekáváme v roce 2020 jejich komercializaci na dalších vybraných trzích EU. V jižní Evropě jsou zajímavým trendem také květy obsahující CBD pro rekreační užití.

V USA všichni očekávají na trhu bouřlivý příval nápojů obsahující CBD. Myslím si však, že hlavní podíl na trhu zůstane u tradičních olejů a tinktur s CBD. Maloobchodní trhy hlavního proudu budou hledat koncepty ověřené spotřebiteli a CBD oleje jsou pro ně stále nejzajímavější.

Bude také zajímavé sledovat vývoj trhu s CBG a CBN. V Evropě je to taková specializace uvnitř již specializovaného odvětví , ale v USA už produkty s těmito typy kanabinoidů začaly získávat trakci.

HT: Jaké jsou klíčové výzvy, kterým musí Evropa v sektoru CBD ještě čelit?

JK: Existují dva hlavní problémy: regulace Nových potravin(link), která vytváří v tuto chvíli nejistý regulační rámec pro všechny poživatelné produkty obsahující CBD, a nejasnost ohledně přijatelných hladin reziduí THC v produktech pocházejících z konopí. Oba problémy jsou v tuto chvíli řešeny Evropskou asociací technického konopí (EIHA). Odstranění těchto dvou překážek by majitelům firem otevřelo příležitost investovat více do vzdělávání spotřebitelů a růstu trhu.