Australská firma prohlašuje, že v USA zavede konopný stavební systém HempBLOCK

Australská společnost si v USA zajistila výhradní distributorství pro stavební systém z hempcrete, o kterém tvrdí, že je cenově konkurenceschopný tradičním konstrukcím. Queenslandská společnost HempBLOCK Australia také zahájila marketing a prodej biosystému francouzské firmy Vieille Matériaux v Austrálii a na Novém Zélandu.

Ředitel operací HempBLOCK v USA a Austrálii Johan Tijssen uvedl, že jeho společnost provedla rozsáhlý výzkum, který potvrzuje, že podmínky pro vstup na americký trh jsou příznivé.

„Trh s rezidenční výstavbou v USA je obrovský,“ řekl Tijssen a dodal, že loni bylo vydáno 416 000 samostatných stavebních povolení k bydlení, 90% s dřevěnou trámovou konstrukcí a 10% s betonovým zdivem. HempBLOCK se podle něj zaměřuje na šest klíčových bodů růstu regionální bytové výstavby v USA.

Pro domky a malé budovy

Systém HempBLOCK využívá konstrukci z oceli a betonu v kombinaci s do sebe zapadajícími bloky z konopného betonu, vážících asi 40 liber. Nosná konstrukce je zabudována do stěnového systému stavby.

Systém je vhodný pro výstavbu rodinných domů a malých budov až do dvou podlaží. Bloky lze také použít k izolaci stávajících budov, čímž lze docílit hodnocení až R28, uvedl Tijssen.

Společnost nabízí vlastní tým architektů, kteří pomohou při vývoji základních návrhů budov, nebo při postupu přizpůsobení stávajících plánů systému HempBLOCK.

A co certifikace?

Američtí nadšenci konopného stavitelství uvedli, že klíčem k rozšíření odvětví je získání certifikátu pro konopí jako stavebního materiálu. K podpoře argumentů pro certifikaci v USA by mohly být použity stávající mezinárodní standardy, jako se to děje v jiných zemích, uvedl Tijssen.

„Uživatelé, jako stavitelé, mají konopný beton nedostatečně osvojen. Vychází to z jejich představy, že ekologické stavební výrobky nejsou obvykle v souladu s předpisy, jsou dražší a vyžadují specializované školení, dovednosti a vybavení,“ řekl Tijssen, veterán tradičních, pracnějších výplní z konopného betonu, který se mísil až na místě stavby.

Výrobky byly testovány a akreditovány organizacemi, které jsou součástí Mezinárodní akreditační spolupráce laboratoří (ILAC). USA a Austrálie jsou součástí této sítě a akceptují výsledky, ke kterým došly akreditační zkušební úřady v jiných zemích, jako je Francie.

Nákladově konkurenceschopné

Pokud jde o náklady, Tijssen uvedl, že podle výzkumu společnosti je stavba zdí domu pomocí HempBLOCKs za 14 dolarů za čtvereční stopu nákladově konkurenceschopná tradičním stavebním materiálům a v mnoha případech i levnější. „K dosažení stejných výsledků potřebujete pouze tři vrstvy materiálů, a nikoliv čtyři, nebo pět,“ řekl Tijssen.

HempBLOCKs jsou z výroby přivezeny na místo a připraveny k použití, jako každá tvárnice, nebo cihla. Bloky nevyžadují spárování maltou a lze je instalovat až o 70% rychleji, než při stavbě z tradičních materiálů. Rovněž není nutné žádné speciální vybavení a stavby HempBLOCK mohou sestavovat pracovníci kvalifikovaní v klasických stavebních postupech. „Ve skutečnosti vyžaduje více dovedností stavět s tradičními cihlami, tvárnicemi nebo dřevěnými trámy,“ řekl Tijssen.

HempBLOCK jsou vyráběny na automatizované výrobní lince pomocí forem, které jsou naplněny, rozvibrovány a zhutněny. Po té jsou bloky naskládány na vzduch na vysušení. Patentovaný systém byl navržen a vytvořen společností Biosys, která zahájila výrobu před pěti lety.

Rychlost vývoje

Rodícímu se americkému trhu s konopím se zatím nepodařilo překonat řemeslný a demonstrační status. Řada továren na zpracování vláken však přichází s on-line nabídkou po celé zemi, a to především kvůli rostoucí poptávce po pazdeří na podestýlku pro zvířata spolu s několika textilními startupy.

Tijssen uvedl, že americké a australské pobočky HempBLOCK zahájily činnost dovozem produktů od svých dodavatelů, ale společnost plánuje zahájit výrobu v USA a Austrálii se svými francouzskými partnery.

„Komerčně životaschopné bude v USA vyrábět bloky, až bude poptávka na trhu a dostupnost konopí na úrovni potřebné k ospravedlnění investic do místního výrobního závodu,“ uvedl Tijssen. „Věříme, že tyto podmínky budou splněny během příštích dvou let,“ dodal.

Společnost Biosys France, výrobce systému HempBLOCK, je součástí společnosti Vieille Matériaux France, klíčového hráče v evropském odvětví betonového betonu a nejaktivnějšího v Evropě. Skupina Vicat je velký francouzský koncern, který je maijtelem duševního vlastnictví týkajícího se blokového designu, konstrukčního systému a přírodního cementového pojiva. Vicat spolupracuje s Vieille Matériaux na vývoji a výrobě produktů.