Bez byrokracie by dynamické polské konopné odvětví rostlo rychleji

Zatímco polská konopná pole by se v roce 2021 mohla rozšířit až o 40 %, zrušení zastaralého systému zónování plodin by vedlo k ještě rychlejšímu růstu. Alespoň podle návrhu přední polské konopné společnosti.

Očekává se, že pěstební plocha osazená konopím v Polsku letos dosáhne přibližně 5 000 hektarů (~ 12 355 akrů), protože do odvětví proudí stále více zemědělců, producentů a investorů. Polští pěstitelé konopí loni osázeli zhruba 3 600 hektarů, v roce 2019 to bylo 3 000 hektarů.

Odstraněním byrokratických překážek by tento růst mohl být ještě dynamičtější, řekl pro HempToday Maciej Kowalski, zakladatel a generální ředitel přední polské konopné společnosti Kombinat Konopny.

Vláda obecně upřednostňuje rozvoj konopných průmyslových odvětví. „Všechny analýzy ukazují, že pokud legislativa nebude házet farmářům klacky pod nohy, bude se zemědělství a zpracování konopí vyvíjet ohromujícím tempem,“ uvedl Kowalski. „Zemědělci při tom budou nepochybně hrát nejdůležitější roli, protože jsou odpovědní za místní dodavatelský řetězec surovin,“ dodal.

Zastaralý systém

Podle polských předpisů stanoví požadavky na zónování konopí regionální vlády, aby braly v úvahu „místní poptávku po surovinách, místní tradice a místní úroveň rizika drogové závislosti“. Poslední faktor je vágní závan paranoi týkající se marihuany z minulosti. Zemědělci musí na podzim nahlásit svá konopná pole podle celkové plochy před příští sezónou výsadby. Ale podle Kowalskeho: „Neexistuje racionální ospravedlnění požadavku každoročního zónování plodin.” . Systém, který má kořeny v centrálním plánování z polských komunistických časů, by měl být zrušen.

Podle pravidel také zemědělci nejsou povinni skutečně vysazovat konopí na nahlášených polích. Mohou vyjádřit své záměry na místní nebo regionální úrovni a nahlásit pole kdekoli v zemi. Ukázkou nedostatku logiky v systému zónování konopí je to, že zatímco reálná plocha konopných polí se letos aktuálně odhaduje na 5 000 hektarů, údaje shromážděné společností Kombinat Konopny ze všech 16 polských správních oblastí ukázaly, že letos na jaře je pro konopí nahlášeno více, než 100 000 hektarů země – ohromující číslo.

Nesmysl

„Nemá to absolutně žádný význam jako prognostický nástroj,“ řekl Kowalski, který sám nahlásil několik tisíc hektarů, ale bude hospodařit pouze na 40. „Nikdo vlastně neví, k čemu to je.“ Kowalski uvedl, že nahlásil i malá konopná pole na několika místech, kde prodává osivo pro zahradníky a ty, kteří chtějí pěstovat na zkoušku. Takto jim poskytuje právní krytí a „omezení administrativních nesmyslů, které začátečníkům pěstování konopí znesnadňují.“

Pokud nic jiného, ​​tyto nestandardní deklarace naznačují míru zájmu o rozvíjející se polský konopný sektor, řekl Kowalski. „Ukazuje se, že řada lidí byla přinejmenším dostatečně zapálená, aby napsali a předložili kus papíru,“ dodal.

Na dotazy z veřejného fóra nevyjádřila polská ministerstva zdravotnictví, zemědělství a rozvoje venkova žádné zásadní námitky proti opuštění systému územního plánování. 

Kombinat Konopny také zveřejnil „seznam hanby“, který vyjmenoval 210 z celkových 2 477 polských obcí, kde farmáři nesmějí o povolení k pěstování konopí žádat. „Narazili jsme na odpor několika zastánců tvrdé linie, proti nimž uvažujeme o občanskoprávní žalobě na náhradu škody,“ uvedl nedávno Kombinat Konopny v příspěvku na svém webu.

Ostatní ukazatele růstu

O dynamice konopí v Polsku svědčí také to, že v roce 2020 požádalo o zemědělské dotace 472 pěstitelů, což je značný nárůst oproti 85 žadatelům v roce 2015. “Polští pěstitelé konopí dostali v loňském roce podporu pouze ve výši přibližně 100 000 EUR, ale mohou využít dalších podpůrných programů, pro které jsou kompetentní, například platby na jednotnou plochu, ekologizaci a podporu pro mladé zemědělce,” poznamenal Kowalski.

Konopí bylo během posledních několika let v Polsku bodem diskuse na parlamentních zasedáních, protože neustále rostla jeho podpora veřejnosti.

Polsko produkuje stonky pro vlákninu a pazdeří a semena a květy pro výrobky na bázi CBD. Kromě snižování byrokracie potřebuje Polsko, stejně jako všechny nově vznikající konopné země, moderní řešení. „Bohužel technologie pro konopí ještě není tak mechanizovaná a moderní, jako u jiných rostlin. Přestože jsou pěstitelé geniální a snaží se vše dohnat, 60-letý výpadek v produkci konopí je stále znát,“ řekl Kowalski.