Braniborské parlamentní skupiny prosazují, aby stát podpořil konopí

Tři braniborské parlamentní skupiny, které by rády viděly hrát konopí silnou roli v zemském zemědělství, navrhly doporučení, která by podle nich využila potenciál konopného vlákna v různých odvětvích – od automobilového průmyslu přes stavebnictví až po textilní průmysl.

Frakce politických stran SPD, CDU a Bündnis 90/Die Grünen předložily tato doporučení v prohlášení, které bylo nedávno prezentováno v parlamentu.

Konopí jako zemědělskou plodinu vyzdvihují a uvádějí, že „praktické zkušenosti ukázaly, že se tato rostlina velmi dobře snáší s klimatickými a půdními podmínkami“ v Braniborsku. „Stávající know-how v zemědělství a existující výzkumné kapacity hovoří ve prospěch pěstování konopí ve velkém,“ uvádí se v prohlášení.

Třídění

Skupiny vyzvaly zemský sněm, aby vyřešil stávající překážky v odvětví a přehodnotil limity THC pro průmyslové konopí. Stát by měl prozkoumat potenciální trhy a identifikovat programy financování, které mohou toto odvětví podpořit, vyzvaly v prohlášení. Skupiny navrhly, aby znalosti z Braniborska získané v rámci této snahy byly využity v celostátním úsilí o další rozvoj konopného průmyslu.

Braniborský ministr zemědělství Axel Vogel (Zelení) navrhl, aby se na pěstování technického konopí vztahovala přísná pravidla, včetně předpisů pro schvalování osiva a obchodování s ním, systému oznamování pěstování konopí a povinností vyplývajících z německého zákona o omamných látkách.

Vláda by však podle těchto skupin měla provést analýzu, aby zjistila, zda by konopí nemělo být vyjmuto z protidrogových zákonů. „Musí být vypracováno doporučení, které uvede, zda je třeba spojení pěstování zemědělského konopí s protidrogovým zákonem stále posuzovat jako aktuální,“ navrhují ve svém prohlášení.

THC je klíčovým problémem

Parlamentní skupiny se konkrétně zaměřily na potřebu řešit maximální množství THC u německého konopí. „Podle současného právního stavu vyplývá z (pravidel pro THC) množství překážek v produkčním, zpracovatelském a obchodním řetězci, které mají na pěstování technického konopí silný brzdící účinek,“ uvedly skupiny. 

Evropská komise loni souhlasila se zvýšením limitu THC pro konopí v EU z 0,2 % na 0,3 %. Lze očekávat, že Německo se s touto normou do doby než vstoupí v platnost vyrovná, což se očekává v roce 2023.

V dalších klíčových doporučeních skupiny uvedly:

  • Odborné instituce, jako je Německá asociace pro přírodní vlákna, a výzkumné instituce v oblasti bioekonomiky, jako je Leibnizův institut pro zemědělské inženýrství a bioekonomiku, mají dobré předpoklady k tomu, aby pomohly rozvíjet hodnotové řetězce pro materiály na bázi konopí, jako jsou izolace a spřádaná celulóza.
  • Na podporu zemědělců by měly být vytvořeny hodnotové řetězce pro konopí.
  • Vláda by měla zvážit vytvoření programů financování výzkumu a investic do klíčových technologií pro komerční sklizeň, zpracování a výrobu polotovarů.