Britská skupina vyzývá k radikální revizi pravidel o konopí

Zainteresované strany v konopí ve Spojeném království pod vedením Britské konopné aliance (BHA) vyzvali k rozsáhlé revizi předpisů. Cílem má být osvobození konopí a rozvoj plnohodnotného konopého segmentu v Británii po brexitu.

„Umožnit využívání všech částí rostliny bez obtíží s regulačním řazením by mělo silný pozitivní dopad na základní ziskovost konopí,“ tvrdí BHA v nedávno vydaném manifestu „Seeding the Future of British Hemp“.

1% limit THC

Dokument vyzývá vládu, aby „vyjmula ze seznamu všechy deriváty, extrakty, kanabinoidy a semena celé rostliny konopí“ a požaduje, zavedení standardu 1,0 %  THC, který výrazně překračuje limit 0,2 % pro země EU i obecně sledovaný limit 0,3 %, který převládá v mezinárodním měřítku.

„Místní odvětví konopí podporuje mikropodniky a malé a střední podniky, které mají potenciál podporovat a formovat místní a konkrétně venkovské ekonomiky… Existuje několik způsobů, jak může konopí přispět… k dosažení politických cílů ve Velké Británii, zejména tím, že politika směřuje k udržitelnému zemědělství a rozvoji venkova,“ uvádí se v manifestu.

Omezení současných pravidel

Podle současných pravidel, kterými se ve Spojeném království přistupuje ke konopí, lze z konopné rostliny pěstovat a zpracovávat pouze na semena a stonky. Květy a listy mohou používat pouze držitelé licence k výrobě léčivých přípravků, nebo ve spolupracující s lékařskými výzkumnými zařízeními.

Přestože by změny navržené v manifestu pomohly Spojenému království být po brexitu o krok napřed před členskými státy EU –  a to zejména kvůli navrhovanému limitu 1,0 % THC – pozorovatelé uvedli, že existuje jen malá šance, aby byla takto radikálně přesměrovaná britská regulace konopí uzákoněna. Britské ministerstvo vnitra, které reguluje konopí podle zákona o zneužívání drog, se totiž nezdá být k přípravě nových pravidel příliš nakloněno. Situaci by mohlo změnit, pokud Komise OSN pro omamné látky (CND) na schůzce naplánované na tento rok přeřadí konopí podle mezinárodních úmluv, ale stále není jasné, jak budou členové komise hlasovat.