Britský zemědělský svaz urguje pěstování konopí na stavební materiály

Britský národní zemědělský svaz (National Farming Union, zkr. NFU) vybízí britské zemědělce k sázení technického konopí pro stavební materiály. Nová zpráva má stanovit plán, jak do roku 2040 proměnit zemědělský sektor Velké Británie na uhlíkově neutrální. 

Zpráva s názvem „Dosažení uhlíkové neutrality (Net Zero): Cíl zemědělství do roku 2040“ naléhá na zemědělce, aby pěstovali konopí pro produkci pazdeří, z kterého se následně vyrábí tzv. hempcrete – konopný beton. Technické konopí absorbuje CO2 již ve stádiu růstu na poli. V absorpčním procesu ale pokračuje i poté, co je jeho pazdeří nasekáno a aplikováno ve stavebnictví. Hempcrete je vyroben smícháním pazdeří z konopí a pojícího materiálu (většinou na bázi vápna a vody) v předem daném, již vyzkoušeném poměru. 

Koordinace je nutnost

„Biologické eko-materiály by ve stavebnictví a průmyslu mohly přinést úspory skleníkových plynů ve výši 0,5 MtCO2e/rok,“ uvádí NFU ve zprávě. „Bude to také vyžadovat implementaci vládní bio-ekonomické strategie (Government’s Bioeconomy Strategy) a podporu ze strany Ministerstva bydlení, komunit a místní samosprávy pro nové stavební a izolační materiály (Home Office and Ministry of Housing, Communities and Local Government for novel building and insulation materials.),“ pokračuje zpráva NFU.

Zpráva rovněž doporučuje využívat zemědělské vedlejší produkty, jako je např. metan k výrobě elektřiny, a nebo také vysadit více stromů a živých plotů, aby se zvýšilo ukládání uhlíku do biomasy.

Urychlení procesu

Emise zemědělského sektoru Velké Británie od roku 1990 klesly celkově o 16%. Od roku 2011 došlo však pouze k „mírnému pokroku“, uvádí se ve zprávě. Britské farmy jsou zodpovědné za přibližně 10% celkových emisí skleníkových plynů ve Velké Británii. Oxid uhličitý z toho představuje ale pouze 10%, zatímco oxid dusný 40% (hnojiva) a metan 50% (krávy, ovce). 

NFU uvedla, že klíčem ke splnění cíle uhlíkové neutrality Net Zero do roku 2040 je zlepšení účinnosti zemědělských podniků a správy půdy, změna obhospodařování půdy s cílem zachytit a stabilně uložit více uhlíku, stejně jako podpora obnovitelné energie.

Hospodaření s půdou a pomalé tempo rozvoje průmyslu s technickým konopím ve Velké Británii byly v nedávné zprávě britského Centra pro léčivé konopí uváděny jako dvě současné nevýhody odvětví.