CBD produkty: učiněn pokrok v hodnocení bezpečnosti nových potravin EU

Podle zprávy vydané minulý týden Evropskou konopářskou asociací (EIHA) dokončilo jí ustavené konsorcium pro nové potraviny žádosti na dvě formy CBD směrované Evropskému úřadu pro potravinovou bezpečnost (EFSA).

Žádosti týkající se přírodního CBD izolátu a syntetického CBD podalo konsorcium EIHA projects GmbH prostřednictvím italské konzultační společnosti ChemSafe, která pro uskupení zpracovává vědecké analýzy CBD.

Denní dávka

V oběžníku zaslaném členům konsorcia dále EIHA uvádí, že na základě výsledků analýz účinků CBD na čtyři vybrané orgány doporučila agentuře EFSA stanovení maximální denní dávky CBD na 17,5 mg/den.

„Odvozená hladina NOAEL (no-observed-adverse-effect level) je nižší, než jsme původně očekávali, a nižší, než jaká je uváděna ve stávající literatuře,“ píše se v oběžníku. Hodnota NOAEL udává úroveň expozice organismu, při níž nedochází k biologicky nebo statisticky významnému zvýšení četnosti nebo závažnosti jakýchkoli nežádoucích účinků.

Žádosti byly odeslány Generálnímu ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin, která je posoudí s ohledem na jejich úplnost, a poté budou postoupeny k posouzení rizik agentuře EFSA. Celý proces může zabrat okolo 9 měsíců, uvedla EIHA.

Oznámila také, že nadále zpracovává samostatnou dokumentaci pro celospektrální (full spectrum) CBD, její dokončení očekává na konci tohoto roku a podání žádosti v prvním čtvrtletí 2023.

Označování

EIHA současně využila oběžník k tomu, aby upozornila členy konsorcia, že receptury s CBD musí obsahovat maximálně 10 % této látky rozpuštěné buď v konopném, nebo jiném jedlém oleji, a že na etiketách, obalech a jakýchkoli jiných materiálech přiložených k výrobkům je třeba uvádět následující informace:

  • „Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy.“
  • „Při užívání tohoto potravinového doplňku neužívejte současně jiný potravinový konopný výrobek.“
  • „Nepřekračujte maximální denní dávku 17,5 mg CBD; neužívejte spolu s jídlem.“
  • „V průběhu léčby se zcela vyhněte užívání doplňku, případně jeho užívání předem konzultujte s ošetřujícím lékařem.“
  • „Evropská pravidla pro nové potraviny byla vytvořena za účelem kontroly nových, geneticky nebo synteticky vyráběných potravin před jejich uvedením na trh. Podle těchto směrnic jsou nové potraviny definovány jako potraviny, které nebyly v EU ve významné míře konzumovány před 15. květnem 1997. V případě, že je potravina považována za novou, musí před jejím legálním uvedením na trh v EU projít posouzením bezpečnosti úřadem EFSA.“

EFSA poskytuje nezávislé vědecké poradenství a analyzuje stávající a nově vznikající rizika potravinového řetězce napříč EU. Stanovisko agentury má zásadní význam pro přijímání potravin a odpovědné uplatňování potravinářských předpisů v Evropě. EFSA umožňuje zúčastněným stranám přispívat k vědeckému hodnocení a komunikaci, a to při současném zachování nezávislosti a transparentnosti těchto procesů. EIHA je registrovanou zúčastněnou stranou v EFSA od roku 2019.