CzecHemp podporuje snahy o smysluplnou regulaci konopí

tisková zpráva spolku Český konopný klastr (CzecHemp)

Praha, Česká republika, 26. 10. 2022 – CzecHemp podporuje snahy o smysluplnou regulaci konopí a vyzývá českou vládu, relevantní ministerstva a parlament, aby proces přípravy nutných legislativních změn aktivně podpořili. Prohibice není řešení. Racionální regulace oproti tomu znamená lepší kontrolu poptávky po konopí včetně souvisejících rizik a nahrazení přehnané a drahé trestní represe ekonomicky efektivnější kontrolou legálního trhu.

Celosvětový trend racionální regulace návykových látek včetně konopí se začíná projevovat i v členských zemích Evropské unie včetně ČR. V září 2022 byl uveřejněn záměr vládního drogového koordinátora Jindřicha Vobořila nalézt podporu napříč politickým spektrem pro změnu přístupu k regulaci pěstování a užívání konopí v České republice. Model založený na přísné prohibici, který má svůj počátek v polovině minulého století, se jeví jako přežitý. Je spojený s přehnanou trestní represí a v konečném důsledku přináší víc škod než užitku. Ve světle současných poznatků je vhodnější zavedení zákonem regulovaného prodeje a pěstování konopí. Vobořil přitom vychází z vědecké dopadové studie konopné regulace, kterou pro potřeby ČR zpracoval tým pod vedením Dr. Venduly Běláčkové ze Social Policy Research Centre z University Nového Jižního Walesu v australském Sydney a kterou CzecHemp považuje za velmi kvalitní podklad pro nastavení racionální a na vědeckých poznatcích založené regulace konopí.

V rámci českého konopného klastru CzecHemp vznikla pracovní skupina pro legislativu, která sdružuje experty různých odborností z oblasti konopí. Klastr nabízí své zkušenosti a znalosti při vytváření návrhu a zavádění zákonných změn. Klastr disponuje dostatečnými lidskými a dalšími zdroji k podpoře tohoto procesu.

Jako pozitivní vnímáme zejména východisko samotné legislativní změny. Na základě precizně zpracované dopadové vědecké studie, která je k dispozici i veřejnosti na https://regulacekonopi.cz/ria/ je možné zvážit jednotlivé aspekty navrhované regulace. Dekriminalizace a legální regulace konopí není jednoduchý úkol, zasahuje do mnoha různých oblastí života. Proto je důležité přistoupit k návrhu zákona zodpovědně, vést k němu seriózní odbornou diskuzi, neboť kvalita konečného návrhu je přímo úměrná životaschopnosti legislativní změny a jejího reálného dopadu.

Návrh zákona by proto měl vycházet nejen z politické nebo úřední roviny, ale měl by zohlednit případné postoje a připomínky odborné veřejnosti, pěstitelů a zpracovatelů konopí i jeho konzumentů. Jen takto může vzniknout shoda napříč společností na podobě konečného návrhu legální regulace konopí v ČR, který splní svá očekávání. Český konopný klastr je připraven tento proces aktivně podpořit.

CzecHemp je oborový klastr založený pro lepší spolupráci podnikatelů, veřejného sektoru, výzkumných a vzdělávacích institucí v celém hodnotovém řetězci pěstování, zpracování a využití technického a léčebného konopí za účelem zlepšování podmínek pro rozvoj konopného průmyslu v České republice.

Web: https://czechemp.cz
Facebook: https://www.facebook.com/CzecHemp/
LinkedIN: https://www.linkedin.com/company/czechemp/
Twitter: https://twitter.com/CzecHemp