Düsseldorf zrušil zákaz CBD poté, co soud podpořil společnost Hempro International

Daniel KruseDaniel Kruse

Soud v Düsseldorfu rozhodl ve prospěch německé konopné společnosti Hempro International GmbH (Hempro Int.) a zrušil celoměstský zákaz uvádění na trh a prodej produktů obsahujících CBD ve formě přírodního extraktu.

Společnost Hempro Int. se loni na podzim obrátila na správní soud v Düsseldorfu, aby napadla rozhodnutí města z 11. července 2020, které vedlo k zákazu, a uvedla, že k tomu došlo v důsledku nesprávného výkladu pokynů Státní agentury pro ochranu přírody, životního prostředí a spotřebitelů (LANUV) ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Společnost při podání žaloby uvedla, že zákaz ve městě kde společnost Hempro sídlí ohrožoval pracovní místa a vyvolával nejistotu mezi spotřebiteli.

LANUV v právním posouzení z dubna 2020 uvedl, že zakázán by měl být pouze prodej výrobků obsahujících kanabidiol, jako „izoláty CBD“, nebo „konopné extrakty obohacené CBD“ z konopí, nikoli však tradičně vyráběné přírodní extrakty. CBD výrobky, které odrážejí výhradně přírodní spektrum složek rostliny, takové izoláty nebo extrakty obohacené CBD neobsahují.

Kanabinoid CBD obsažený v přírodním spektru je v průmyslovém konopí přirozeně přítomen v nejvyšším podílu ze všech kanabinoidů.

„Nelegální, nepřípustné”

„Podle rozhodnutí správního soudu je tento plošný zákaz prodeje nezákonný a nepřípustný,“ uvedla společnost Hempro Int. Generální ředitel Daniel Kruse po vynesení rozsudku prohlásil: „V současné době je společnost Hempro na trhu. Jedná se o další přelomové rozhodnutí na cestě k odpovědnému a normálnímu stavu na trhu s pěstováním technického konopí a prodejem přírodních CBD produktů v Německu.“ Kruse je zároveň prezidentem Evropské asociace pro průmyslové konopí.

Země EU a místní jurisdikce v současné době vyjasňují a upravují své zákony a předpisy týkající se CBD tak, aby byly v souladu s loňským rozhodnutím Evropského soudního dvora, který ve francouzském případě rozhodl, že CBD pocházející z konopí by nemělo být považováno za omamnou látku a že by s touto sloučeninou mělo být možné volně obchodovat mezi členskými státy EU. Toto rozhodnutí také vedlo Evropskou komisi k tomu, aby změnila své předchozí stanovisko a prohlásila, že konopí by nemělo být ve státech EU považováno za omamnou látku.

„V průběhu probíhajícího soudního sporu město Düsseldorf poprvé připustilo a souhlasilo s naším názorem, že část obecně závazné vyhlášky o zákazu prodeje CBD, proti které jsme vznesli námitky, ve skutečnosti neplatí,“ uvedl Kruse, který městu opakovaně nabízel, že s ním o přesahu zákazu prodeje bude jednat – bez úspěchu.

Kapka hořkosti

„Na druhou stranu, soudní řízení, které jsme v tomto sporném bodě iniciovali, bylo nyní o to úspěšnější,“ řekl Kruse, jehož společnost nicméně musela zaplatit veškeré soudní náklady, protože podle soudu právo společnosti Hempro Int. na žalobu v této věci zaniklo.

Rozhodnutí düsseldorfského správního soudu tak přináší společnosti Hempro i kapku hořkosti. “Přestože jí dalo ve výsledku za pravdu, musela společnost nést náklady řízení,” uvedl Kruse.

„Opět se tak ukazuje svévole německých úřadů, pokud jde o téma konopí,“ řekl Kruse. „V průběhu probíhajícího soudního sporu město Düsseldorf poprvé připustilo a souhlasilo s naším názorem, že část obecně závazné vyhlášky o zákazu prodeje CBD, proti které jsme vznesli námitky, ve skutečnosti neplatí. Přesto musíme uhradit náklady soudního sporu, protože podle názoru soudu naše právo podat žalobu v tomto bodě zaniklo. Skutečnost, že město Düsseldorf svým jednáním dalo podnět k soudnímu vyjasnění této právní otázky na prvním místě, na druhou stranu soud bohužel nezohlednil,“ uvedl Kruse.