EIHA nutně potřebuje více dat pro posílení lobování v Bruselu

Generální ředitelka EIHA, Lorenza RomaneseGenerální ředitelka EIHA, Lorenza Romanese

Evropská asociace technického konopí (EIHA) přidala do svého pravidelného průzkumu pěstování konopí také průzkum sektoru CBD, u kterého byl po létech zaznamenán „zvýšený význam pro trh“. EIHA uvedla, že je důležité získat odpovědi jak z průzkumu plodin, tak i z průzkumu samostatného CBD,  protože skupina zintenzivňuje své lobbistické aktivity v EU jménem zúčastněných stran v oblasti evropského konopí.

„Je zásadní, abychom rozhodovatelům a zákonodárcům v Evropské unii předkládali spolehlivé a aktualizované údaje o odvětví technického konopí. To je naše poslání,“ uvedla generální ředitelka EIHA Lorenza Romanese.

Včasná data jsou kritická

„Rozhodnutí Bruselu jsou pouze tak dobrá, jako informace, které jim poskytujeme,“ řekla Romanese. „Špatná data vedou ke špatnému rozhodování. Od vytvoření hypotézy až k závěru se spoléháme na přesná data, doručená včas. Tohle děláme.“

Asociace tlačí stakeholdery z členských států EU, a to jak členy EIHA, tak i nečleny, aby vyplnili odpovědi v dotazníku, který je nyní on-line.

Mezi klíčové otázky, kterými se EIHA v Bruselu zabývá, je zpracování některých konopných potravin v Katalogu o nových potravinách, kde matoucí pokyny v současné době negativně ovlivňují evropské výrobce konopných potravin a výtažků, zejména v odvětví CBD.

EIHA také dlouhodobě prosazuje maximální hladinu 0,3 % THC „na polích“, aby byl průmysl technického konopí v souladu s obecně uznávanými mezinárodními limity THC.

Výsledky jsou anonymní

Lhůta pro odeslání odpovědí k průzkumu je 11. listopadu 2019. Těsně před valnou hromadou Asociace, která se uskuteční 22 listopadu 2019 v Kolíně nad Rýnem. Přestože respondenti musí předložit údaje o společnosti k ověření, tyto podrobnosti se neobjeví ve výsledcích. Výsledky jsou anonymní. Kopie výsledků jsou zdarma pro členy EIHA jako jedna z výhod k členskému předplatnému.

Průzkum pěstování, který se provádí pravidelně, se týká počtu hektarů vysazených polí a materiálů vyprodukovaných z plodiny technického konopí v roce 2018. Průzkum klade otázky na celkovou plochu pěstování konopí, výnos na hektar, množství produkce různých surovin a široké spektrum aplikací pro technické konopí a CBD.

Potřeba kvalitních dat

Samostatný průzkum sektoru s CBD zahrnuje otázky týkající se vnímání současného trhu, vyráběných a obchodovaných produktů CBD a velikosti trhu. Kromě sdílení s členy a využití dat při lobbingu v Bruselu,  na základě výsledků průzkumu EIHA připraví a zveřejní výroční zprávu. Pro zprávu o Evropském trhu s CBD žádá EIHA pravidelné členy o sponzorování.

Asociace uvedla, že je přesvědčena, že zpráva o CBD dokreslí současný obraz o evropském trhu, bude základem pro oslovení národních institucí členských států EU a členům asociace poskytne lepší informace, jaká dělat v budoucnu obchodní rozhodnutí.