EIHA věří, že její výzkum CBD splní požadavky agentury EU pro bezpečnost potravin

Podle EIHA projects GmbH, konsorcia Evropského sdružení hospodářského konopí (EIHA), jejich právě probíhající výzkum bezpečnosti CBD splní očekávání Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).

Obavy o bezpečnost ze strany EFSA „rozhodně nejsou překvapením a jsou stoprocentně v souladu s naším přístupem,“ uvedla EIHA ve svém prohlášení.

Agentura EFSA začátkem tohoto měsíce uvedla, že identifikovala mezery ve výzkumu týkajícím se účinků CBD na člověka, a prohlásila, že „bezpečnost CBD jako nové potraviny nelze v současné době stanovit.“

Konsorcium EIHA vynakládá 2,5 až 3 miliony eur na rozsáhlý toxikologický a klinický výzkum týkající se CBD a THC. Ten bude základem pro jeho žádosti o nové potraviny, které zahrnují izoláty a celospektrální přípravky.

Sdružování zdrojů

„V roce 2021 jsme se rozhodli spojit zdroje více než 100 společností a pracovat na seriózní a fundované žádosti, přičemž jsme předvídali vědecké nedostatky, na které EFSA poukázala,“ uvedla EIHA.

Úřad EFSA sice nedospěl k závěru, že konzumace CBD je nebezpečná, ale v prohlášení vydaném na začátku tohoto měsíce uvedl, že v současnosti dostupný výzkum účinků této látky na játra, gastrointestinální trakt, endokrinní systém, nervový systém a psychickou pohodu je nedostatečný.

Prohlášení EFSA bylo reakcí na dotaz Evropské komise, která si vyžádala vyjádření odborníků agentury k bezpečnosti CBD. Komise uvedla, že CBD může být klasifikováno jako nová potravina, pokud splňuje příslušná ustanovení právních předpisů EU o potravinách.

Snižování nákladů

EIHA vytvořila konsorcium jako způsob, jak snížit náklady svých členů na evropskou proceduru schvalování nových potravin. Sdružení odhaduje, že náklady na schválení jednoho výrobku podle pravidel pro nové potraviny se pohybují v rozmezí 350 000 až 500 000 eur na výrobek.

Účast v konsorciu EIHA, které je rozděleno do dvou kategorií, tyto náklady výrazně snižuje. V první kategorii platí producenti konopné biomasy a surovin, výrobci zpracovaných extraktů, premixů, olejů a izolátů stejně jako poskytovatelé služeb poplatky podle osmistupňové platební struktury, která se pohybuje od 20 000 eur pro ty, jejichž příjmy související s CBD jsou 1 milion eur nebo nižší, až po 330 000 eur pro ty, jejichž příjmy jsou 50 milionů eur nebo vyšší. Účastníci konsorcia se rovněž musí připojit k EIHA na základě paralelního sazebníku, který se pohybuje v rozsahu od 2 500 do 25 000 eur.

V rámci doprovodného 12stupňového sublicenčního programu pro white label výrobce se poplatky pohybují od 1 800 eur pro společnosti s příjmem 10 000 eur a méně až po 405 000 eur pro společnosti s příjmem 50 milionů eur a více.

Nové potraviny v EU

Evropská pravidla pro nové potraviny byla vytvořena za účelem kontroly nových, geneticky nebo synteticky vyráběných potravin před jejich uvedením na trh. Podle těchto směrnic jsou nové potraviny definovány jako potraviny, které nebyly v EU ve významné míře konzumovány před 15. květnem 1997. Pokud je potravina považována za novou, musí před svým legálním uvedením na trh v EU projít posouzením bezpečnosti v rámci EFSA.

Vědeckou analýzu CBD a THC zpracovává z pověření EIHA italská poradenská společnost ChemSafe, která má zkušenosti v chemickém, farmaceutickém, biocidním, agrochemickém, kosmetickém a potravinářském průmyslu a v oblasti zdravotnických prostředků.

EFSA naplánovala na 28. června informační schůzku, během níž budou zástupci agentury odpovídat na dotazy a poskytovat stávajícím žadatelům o nové potraviny metodické pokyny týkající se zjištěných nedostatků ve výzkumu. V současné době je agentuře předloženo celkem 19 žádostí souvisejících s CBD.