EU mlčí, USA se staví proti vyjmutí CBD z celosvětové kontroly drog

Evropská unie zatajila své plány na zasedání Výboru OSN pro omamné látky (CND) konaném ve Vídni, které se zabývalo řadou doporučení Světové zdravotnické organizace ohledně konopí. Své postoje ke dvěma návrhům WHO, které by přinesly přímý dopad na situaci ohledně CBD, opoměla EU vyjádřit. Ne tak USA.

Pokud by byla tato dvě doporučení schválena, znamenalo by to pro CBD 1) vyjmutí konopného výtažku a tinktury z přílohy I úmluvy z roku 1961 a 2) osvobození léčebných „přípravků obsahujících převážně kanabidiol (CBD) a ne více než 0,2 procenta delta-9-tetrahydrokanabinolu (THC)“ od mezinárodní kontroly.

Tato doporučení WHO byla poprvé vydána před dvěma lety 41. odborným výborem pro drogovou závislost. Nemají ovšem souvislost s předpisy upravujícími přírodní konopné výtažky v potravinách a kosmetice, což je samostatná, ale trnitá záležitost, kterou se v současné době úředníci EU zabývají také.

Co naznačuje EU?

Postoj EU k návrhům ohledně CBD před Výborem OSN pro omamné látky (CND) může souviset s překvapivým „předběžným závěrem“, vydaným Evropskou komisí v červenci. Komise v něm navrhuje zařadit neléčivé přírodní konopné extrakty – často přítomné v konopných potravinách, doplňcích stravy a kosmetice – v samotné EU mezi narkotika. Zúčastněné strany uvedly, že pokud tento návrh vstoupí v platnost, může být pro evropské společnosti pracující s CBD zničující.

Schůze CND byla poslední příležitostí pro členské státy OSN k projednání návrhů WHO před konečným hlasováním CND, které je naplánováno na 2. prosince.

Informační zdroj HempToday sdělil, že zatímco zástupce EU minulý týden odmítl říci, jak bude unie hlasovat o doporučeních WHO během otevřeného zasedání, na uzavřených zasedáních panuje mezi zástupci EU neochota hlasovat proti. Spíše se přiklánějí k možnosti zaslat návrhy zpět WHO k dalšímu vědeckému přezkoumání.

USA hlasují proti

Zatímco EU byla na vyjádření skoupá, zástupkyně Spojených států uvedla, že její země nepodpoří změny týkající se cbd jako léčiva. Zástupkyně USA dále řekla, že návrh WHO na vyjmutí léčivých přípravků CBD z mezinárodní kontroly drog by mohl „vnést právní nejasnosti a rozpory, které by podkopaly účinnou kontrolu drog“. Místo toho připomněla, že léčebné CBD není v úmluvách stanoveno, a proto nepodléhá kontrole drog, a zároveň řekla, že CBD, které může být přítomno v průmyslových konopných výrobcích, je osvobozeno obdobně.

Spojené státy se tak připojily k řadě dalších zemí, které již vyjádřily nesouhlas se změnami doporučenými WHO.

Podpora pro vyjmutí extraktů a tinktur

Podle zdroje CND Monitor, který se zabývá sledováním drogové problematiky, EU a Švýcarsko podporují doporučení, aby byly z přílohy I úmluvy z roku 1961 odstraněny výtažky z konopí a tinktury (obsahujících CBD) a tento postoj zastávají společně Kolumbií, Ekvádorem, Jamajkou, Mexikem a Peru, což naznačuje, že návrh podpoří. Dále uvádí, že Austrálie, Francie, USA, Jihoafrická republika a Švýcarsko toto doporučení podporují taktéž.

Co se týká druhého návrhu, pouze Jihoafrická republika a Švýcarsko zatím naznačily, že podpoří doporučení, aby byly přípravky obsahující převážně CBD a ne více než 0,2 procenta THC odstraněny z mezinárodní kontroly.

Konec zdržování, nadešel čas hlasovat

Patnáct hlasujících zemí pod vedením Ruska a Nigérie je zcela proti jakýmkoli změnám mezinárodních pravidel týkajících se drog a uvedlo, že nebude podporovat žádný z návrhů ovlivňujících CBD. Zbývá tedy zhruba 30 zemí, které stejně jako volební blok EU ještě neobjasnily své postoje, nebo hledají konsenzus s jinými zeměmi.

Bez ohledu na to, jak hlasování dopadne, se několik zástupců zemí, kteří se minulý týden sešli na zasedání CND vyjádřilo, že nastal čas, aby se orgán po opakovaných prodlevách začal konečně otázkám konopí věnovat. Jak uvedl mexický zástupce „konopí není posel, konopí je poselství“ – poselství změny v konzervativní komisi protidrogové politiky OSN.