Euro konsorcium podá společnou žádost na schválení konopných produktů jako nových potravin

Konsorcium vedené Evropskou konopářskou asociací (EIHA) se zapojí do probíhajícího procesu schvalování konopných potravin a extraktů hodnotícího jejich bezpečnost na trzích EU. Bude přitom pokračovat ve zpochybňování ustanovených pravidel.

Účastníci konsorcia sdružení pod společností s ručením omezeným EIHA projects GmbH nesouhlasí se změnami v evropském Katalogu nových potravin (Novel Food catalogue) z ledna 2019, jež konopné listy a květy, stejně jako extrakty z těchto částí rostlin – včetně CBD – přeřadili do kategorie nových potravin.

S ohledem na to, že evropští představitelé a některé členské státy nedávají žádný signál, že by uvedená změna pravidel měla být přehodnocena, ustavilo se konsorcium s cílem pomoci dotčeným subjektům dostat jejich produkty legálně na trh absolvováním schvalovacího procesu pro registraci nových potravin.

Jaká jsou pravidla?

Evropská pravidla pro nové potraviny byla vytvořena jako mechanismus kontroly nových, geneticky nebo synteticky produkovaných potravinových produktů před jejich vstupem na trh. Podle těchto pravidel jsou nové potraviny definovány jako ty, které nebyly ve významné míře konzumovány v zemích EU před 15. květnem 1997.

V případě, že je potravina označena za novou, musí před vstupem na trh podstoupit hodnocení bezpečnosti Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority, EFSA), proces, který svou zdlouhavostí a vysokými náklady, podle tvrzení dotčených subjektů, škodí evropskému trhu s konopnými potravinami i CBD producentům.

Jak konsorcium pracuje?

Pracovní skupina konsorcia v rámci EIHA připravuje seznam čtyř produktových skupin, kam budou zahrnuty všechny možné produkty s CBD. Ty budou předloženy jako součást jedné žádosti o posouzení nových potravin, díky čemu se redukují náklady pro jednotlivé producenty.

EIHA odhaduje, že každá jedna společnost registrující jeden produkt v rámci pravidel pro nové potraviny by zaplatila okolo 300 000,- euro. V závislosti na velikosti se mohou společnosti přidat ke vzniklému konsorciu za 10 – 50 000,- euro. Jak uvedla EIHA, poplatky se budou postupem času zvyšovat, zvýhodňujíc tak původní členy.

Konsorcium bude potřebovat minimálně 2 miliony euro, podle odhadů jen 1,8 milionu bude potřeba na laboratorní analýzy v rámci toxikologických studií CBD a THC. Evropský úřad pro bezpečnost potravin předpokládá, že zpracování žádosti zabere 18 – 24 měsíců, podle EIHA to ale může trvat i déle.

Předchozí pravidla byla funkční

Podle tvrzení EIHA byla pravidla pro konopné produkty v nových potravinách před rokem 2019 funkční, a proto podporuje jejich znovuzavedení. Pokud se tak nestane, bude, jak prohlašuje EIHA, Evropa dál v nevýhodě na rychle rostoucím globálním trhu s konopnými potravinami, na kterém se důrazně prosazují konkurenti z Číny, Kanady, USA a Švýcarska.

EIHA formulovala svoje stanovisko, že pod nové potraviny by měly spadat pouze geneticky upravené potravinové produkty nebo obohacené, či izolované kanabinoidy – v žádném případě extrakty z konopných listů a květů vyrobené tradičními extrakčními metodami, zachovávající přirozeně se vyskytující hladiny kanabinoidů.

Je to jen potravina

Na tyto deriváty, včetně CBD, by mělo být pohlíženo jako na jakýkoliv jiný potravinový produkt či doplněk. Asociace uskutečnila v minulém roce rozsáhlý výzkum potvrzující, že tyto části konopných rostlin a extrakty z nich získané byly součástí jídelníčku Evropanů po stovky let.

Konopná semena, listy a květy, jež se jako běžný pokrm bez rozdílu objevují napříč evropskou historií, nejsou novými potravinami. EIHA, podle vlastního prohlášení, bude zastávat tuto pozici a „současně povede konopné hospodářství směrem k budoucnosti pomocí dobře připravené, kvalitní žádosti pro nové potraviny“.

Všichni podnikatelé pracující s biomasou pro CBD, extrakty, oleji, izoláty i koncovými produkty, kteří jsou řádnými členy EIHA, se automaticky a povinně stávají členy konsorcia. Konsorcium bude řízeno pomocí EIHA projects GmbH, společností plně vlastněnou EIHA. Firmy, které aktuálně nejsou členy EIHA se musí nejprve připojit k asociaci, až následně se mohou stát také členy konsorcia.

Pozice EIHA ohledně konopných extraktů

  • Listy a květy technického konopí nejsou novými potravinami a měla by se na ně vztahovat běžná pravidla pro potraviny a potravinové doplňky. Extrakty získané tradičními technologiemi z rostlin legálně pěstovaných v Evropě nejsou novými potravinami.
  • Full-spectrum extrakty, tedy extrakty z celých rostlin s přirozeně se vyskytujícími kanabinoidy nejsou novými potravinami. Do chvíle, kdy je ve finálním produktu zachován přibližně stejný poměr kanabinoidů, nejde o novou potravinu.
  • Pro bezpečnost spotřebitelů doporučuje EIHA maximální denní příjem těchto potravinových doplňků 100 mg pro dospělého člověka.
  • Geneticky modifikované rostliny a syntetické látky by měly být považovány za nové potraviny.