Evropská asociace EIHA usiluje o ujasnění situace ohledně konopných extraktů v kosmetice

Zdroj: https://hemptoday.net/eiha-cosing-lobby/

Evropská asociace technického konopí (EIHA) usiluje o to, aby do databáze Evropské unie Cosing (seznam schválených kosmetických látek a přísad, který řídí definici kosmetických prostředků v členských státech EU) zavedla jasný jazyk pro označování obsahových složek derivovaných z technického konopí.

EIHA vydala poziční dokument o 8 stranách, který zpochybňuje rozhodnutí navržená pracovní skupinou EU pro kosmetické přípravky počátkem tohoto roku. Ta poskytuje poradenství evropské komisi. EIHA uvedla, že návrh není v souladu s pravidly EU a Jednotnou úmluvou OSN o omamných látkách (UN Single Convention on Narcotic Drugs), mezinárodní smlouvou, která řídí produkci a dodávku specifických drog.

„Nepřesnost”

„Technické konopí je z rozsahu Jednotné úmluvy OSN jasně vyloučeno. Vzhledem k tomu, že poslední změny byly diktovány v souladu mezi Jednotnou úmluvou a předpisy EU, je na místě zdůraznit tuto nepřesnost,“ uvedla EIHA v pozičním dokumentu.

Pokyny v databázi Cosing EU poskytují jednotlivým členským státům Evropské Unie rámec pro stanovení vnitrostátních pravidel pro kosmetiku.

„Pokud kosmetické produkty nespadají pod medicínské a farmaceutické regulace jednotlivých členských států Eu, neexistuje jediná povinnost zakazovat jejich výrobu, produkci a regulovat jejich použití,” uvedla Eiha. 

Podkopávání vědy

EIHA uvedla, že omezení vyplývající z navrhovaného rozhodnutí pracovní skupiny by znamenala vytvoření řady nových předpisů specifických pro CBD. To se v poslední době ukázalo jako nejlukrativnější prvek využití technického konopí.

„Přijetí takových kroků podkopává nedávný vědecký posudek k CBD vydaný Světovou zdravotnickou organizací (World Health Organization), která zmiňuje, že by se na CBD neměla Jednotná úmluva vztahovat,“ zdůrazňuje dokument EIHA.

„Nejhorší je, že na našem kontinentě jdou věci spíše opačným směrem, než jaký je současný globální trend, kdy země jako např. Čína nebo USA reformují své zákony týkající se technického konopí a zjednodušují je. Podporují tak neustále rostoucí konopný trh,“ prohlásila EIHA.

Návrh asociace EIHA

Asociace EIHA ve své zprávě týkající se Cosingu navrhuje, aby se používání extraktů z technického konopí a čistého CBD v kosmetických přípravcích zakazovalo pouze v případě,  nejsou-li produkty vyrobeny v souladu se zákony v zemi původu. Asociace doporučuje, že by limit pro THC v kosmetických prostředcích neměl překročit 20 μg THC/g.

„Některé z nejžhavějších produktů, o nichž se dnes v kosmetice hovoří, většinou obsahují deriváty konopí. Bohužel kolem nich ale existuje mnoho nejasností, které se týkají nejen jejich kvality ale i toho, co mohou legálně obsahovat. Poslední úprava v databázi Cosing, která není právně závazným dokumentem, potvrzuje tuto negativní tendenci,“ upozornila dále EIHA.

Zemědělský produkt

Technické konopí (výslovně semena a listy) a všechny produkty nebo přísady z něj získané jsou jasně vyloučeny z rozsahu Jednotné úmluvy OSN o omamných látkách, zdůraznila EIHA.

Na úrovni společenství Evropské unie se rostlina technického konopí (Cannabis sativa L.) považuje za zemědělský produkt a je klasifikována jako „průmyslová rostlina“ jak pro pěstování, tak pro produkci osiva. Nařízení 1308/2013 EU uvádí, že může být legálně pěstována, dokud její obsah THC nepřesáhne 0,2%. Většina členských států EU je momentálně s touto povolenou hladinou ve shodě. Podobné regulace lze nalézt ve vnitrostátních právních předpisech členských států EU. 

Nové položky v INCI

Po nedávných změnách v databázi Cosing EIHA navrhla nové znění pro kanabidiol a 3 další položky v Mezinárodní nomenklatuře kosmetických přísad (INCI) – nejucelenějším a nejuznávanějším mezinárodním seznamu přísad používaných v kosmetice a výrobcích pro osobní péči.

Nové znění zohledňuje zákonnost technického konopí podle stávajících mezinárodních smluv společně s pravidly Evropské unie a členských států týkající se přesné klasifikace technického konopí pro průmyslové využití. Za účelem objasnění požadovala EIHA tyto nové kategorie jako nové položky INCI v databázi Cosing: extrakt z listů konopí setého; extrakt z listů a stonků konopí setého a extrakt z kořene konopí setého.