Evropská asociace technického konopí vydala Manifest konopí

Technické konopí může hrát důležitou roli v ekonomických výzvách nadcházejících let, uvedla tento týden Evropská asociace technického konopí (EIHA) společně s novým plánem pro budoucnost této plodiny.

S odkazem na „obrovský potenciál“ evropského konopného průmyslu a cílem urychlit přechod k ekologicky udržitelné ekonomice Manifest konopí EIHA konkrétně zdůrazňuje slibnou roli technického konopí pro ekonomickou udržitelnost v rozvoji venkova. “Zejména s ohledem na potenciál pro využití celé rostliny technického konopí – její semena, stonky, květiny a listy by mohla být ekonomika venkovských oblastí pozitivně ovlivněna,“ uvádí dokument, který shrnuje pozitivní dopad technického konopí do 10 klíčových doporučení.

Vydání na Den Země

EIHA vydala manifest přesně na Den Země 2020. Chtěli tím zdůraznit potenciál technického konopí pro zpomalení změny klimatu.

„Dnešní katastrofy v oblasti životního prostředí a zdraví jsou cenou, kterou svět platí za globální ekonomický růst založený na individualismu, chamtivosti a neúctě ke všem ostatním formám života,“ uvádí se v dokumentu.

„Přesto se zdá, že díky nejnovějším událostem to lidé začínají chápat a uznávají, že většina hrozeb, kterým nyní čelíme, je skutečně přímým důsledkem lidského konání.“

„Změna myšlení nyní musí být převedena do konkrétních návrhů a nakonec do rozhodných kroků, protože pouze drastická změna v našich vzorcích chování nám pomůže odchýlit se od nebezpečné trajektorie,“ píše se v manifestu.

Udržitelné hodnotové řetězce

Manifest konopí požaduje, aby veřejná politika podporovala konopí v potravinách, krmivech a dalších průmyslových produktech a zároveň financovala rozvoj udržitelných hodnotových řetězců. Vše shrnuje v deseti stručných bodech:

1. Členské státy EU by měly přidělit část přímých dotací na rozvoj produkce technického konopí.

2. Měl by být uznán přínos rostliny technického konopí pro životního prostředí a mělo by být podporováno jeho využití pro uhlíkové zemědělství (tzv. carbon farming).

3. Členské státy by neměly na technické konopí a jeho deriváty uplatňovat zákony o kontrole drog, v případě, kdy jsou dodrženy limity THC.

4. Maximální úroveň hladiny THC povolená pro technické konopí na poli by měla být obnovena na 0.3%, což by odvětví umožnilo sladit se s mezinárodními normami a zahájit šlechtění nových a přizpůsobenějších odrůd, které uspokojí zemědělské praktiky a spotřebitelské trendy.

5. Provozovatelům by mělo být umožněno sklízet a vyrábět produkty ze všech částí rostliny, včetně květů a listů, a uvádět na trh jakýkoliv produkt, který dodržuje zákonem dané limity THC.

6. Technické konopí a přípravky z něj, které obsahují přirozeně se vyskytující obsah kanabinoidů, by se neměly považovat za Nové potraviny (tzn. Novel Foods).

7. Pro potraviny a krmiva by měly být stanoveny přiměřené orientační hodnoty hladiny THC.

8. Jako suroviny pro kosmetiku by měly být povoleny všechny suroviny získané z technického konopí.

9. EU by měla oceňovat a podporovat používání technického konopí pro výrobu krátkých a dlouhých vláken pro textilní průmysl a podporovat tím vytváření udržitelných hodnotových řetězců.

10. Používání stavebních a jiných materiálů na bázi technického konopí by mělo být ve veřejném i soukromém sektoru podporováno, a to s jasnými cíli pro úplné, nebo částečné nahrazení jiných méně udržitelných alternativ.