Evropská komise otočila: CBD není narkotikum

Evropská komise změnila své předběžné hodnocení CBD a uvedla, že sloučenina není narkotikum. Tento obrat nastal v důsledku rozsudku Soudního dvoru Evropské unie (ESD), který rozhodl, že CBD nelze považovat za narkotické a že výrobky obsahující CBD by měly mít možnost stejného volného pohybu zboží mezi členskými státy, jako jiné legální výrobky. V listině zveřejněné ve středu uvedla dále Evropská komise, že CBD „může být kvalifikováno jako potravina.“

Ve stejný den, kdy Komise OSN pro omamné látky přeregistrovala konopí, řekl předseda Evropské asociace průmyslového konopí (EIHA) Daniel Krus o obratu EK: „Druhé rozhodnutí tohoto týdne je pro konopný průmysl ještě důležitější.“

Sdělení komise

V listině komise uvádí: „S ohledem na připomínky obdržené od stěžovatelů a na nedávný rozsudek soudu ve věci C-663/184, přezkoumala komise své předběžné posouzení a dospěla k závěru, že nemá-li kanabidiol psychotropní účinek, neměl by být zařazen do Jednotné úmluvy OSN o omamných látkách z roku 1961. V důsledku toho lze kanabidiol kvalifikovat jako potravinu, jsou-li splněny i další podmínky článku 2 nařízení (ES) č. 178/2002.“

V informačním e-mailu pro členy uvedla EIHA, že po vytvoření konsorcia obrátí letos v létě svou pozornost k žádostem, které předložila podle pravidel bezpečnosti nových potravin. Součástí tohoto procesu jsou toxikologické a další testy k prokázání bezpečnosti CBD.

Chaos byl zažehnán

Komise v srpnu vydala „předběžné rozhodnutí“, že nelékařské CBD a jiné přírodní extrakty z konopí vyrobené z konopných květů, často přítomných v konopných potravinách, doplňcích stravy a kosmetice, by měly být v EU považovány za narkotika.

Nedávné rozhodnutí Evropského nejvyššího soudu, že CBD není narkotikum, je pro orgány EU včetně komise závazné. Zainteresované strany v oblasti konopí se obávaly chaosu, který by nastal, pokud by postoj komise zůstal beze změn.