Evropská potravinová agentura prohlašuje, že jsou potřeba další výzkumy zdravotních účinků CBD

Evropský úřad pro bezpečnost potravin identifikoval mezery ve výzkumu působení CBD na člověka. Své stanovisko úřad formuloval v prohlášení vydaném začátkem června s tím, že „bezpečnost CBD jako nové potraviny nemůže být v současnosti stanovena“.

Úřad EFSA sice zdůraznil, že nedospěl k závěru, že by konzumace CBD byla nebezpečná, v prohlášení zároveň uvedl, že aktuálně dostupný výzkum účinků CBD na játra, gastrointestinální trakt, endokrinní systém, nervový systém a na psychickou pohodu je nedostatečný.

Rizika“ identifikována

„Identifikovali jsme několik rizik souvisejících s užíváním CBD a zjistili, že bude třeba doplnit řadu chybějících údajů o těchto zdravotních účincích, než budeme schopni postoupit k dalšímu hodnocení,“ uvedl předseda odborného panelu EFSA pro výživu, nové potraviny a potravinové alergeny Dominique Turck v souvislosti s 19 žádostmi o registraci nových potravin, které aktuálně úřad posuzuje.

Ve svém prohlášení EFSA poukázala na studie na zvířatech, které prokázaly „závažné nežádoucí účinky“ včetně těch, které se týkají reprodukce, přičemž poznamenala, že „je důležité posoudit, zda se tyto účinky projevují také u lidí“.

EFSA vydala své stanovisko jako reakci na dotaz Evropské komise, která si vyžádala vyjádření odborníků EFSA k bezpečnosti této látky. Evropská komise uvedla, že CBD může být klasifikováno jako nová potravina (novel food), pokud splňuje příslušná ustanovení právních předpisů EU o potravinách.

A čas se zastavil

„Zastavení času není v případě chybějících informací při posuzování žádostí u nových potravin ničím výjimečným,“ prohlásila Ana Afonso, vedoucí oddělení pro výživu a inovace potravin EFSA. Afonsa dále uvedla, že odpovědnost za vyplnění všech mezer ve výzkumu je na žadatelích o nové potraviny.

„Jednáme s nimi, abychom jim vysvětlili, jak poskytnout dodatečné informace, které pomohou nejasnosti vyřešit,“ sdělila Afonso.

Dvě uskupení, která nabízejí, že provedou výrobce schvalovacím procesem nových potravin EFSA, už provedla studie s cílem splnit pokyny agentury. Zástupci EIHA Project GmbH, konsorcia fungujícího pod Evropskou asociací hospodářského konopí EIHA, uvedli, že vynaložili 2,5 až 3 miliony euro na rozsáhlý toxikologický a klinický výzkum CBD a THC; podobně vypracovává studie britská Asociace pro kanabinoidní průmysl (Association for Cannabinoid Industry, ACI). Obě uskupení se rovněž opírají o své výzkumy pro samostatné žádosti o nové potraviny, které v současné době projednává Britská agentura pro bezpečnost potravin.


V plánu je informační schůzka

EFSA poznamenala, že ačkoli bylo provedeno mnoho studií na lidech s lékem Epidyolex, schváleným CBD léčivem vyvinutým k léčbě vzácných forem epilepsie, směrnice pro léčiva mají vyšší toleranci pro nežádoucí účinky. Tyto tolerované hodnoty však nejsou přijatelné při posuzování CBD jako nové potraviny, prohlásila agentura.

„Vzhledem ke složitosti a významu receptorů a interakčních drah CBD je třeba při posuzování CBD jako nové potraviny brát v úvahu právě tyto interakce,“ vyhlásila EFSA ve svém stanovisku. „Je třeba objasnit účinky na metabolismus léčiv. Je třeba prozkoumat toxikokinetiku v různých matricích, poločas rozpadu a akumulaci.“

EFSA na 28. června stanovila datum informační schůzky, na které zástupci úřadu zodpoví otázky týkající se tohoto nového prohlášení a stávajícím žadatelům o udělení statutu nové potraviny