Evropský parlament hlasoval pro zvýšení úrovně THC v technickém konopí na 0,3%

Evropský parlament hlasoval pro navýšení povolené úrovně THC pro průmyslové konopí pěstované „na poli“ z 0,2% na 0,3%. Je to klíčový krok v procesu k obnovení úrovně THC  v evropském konopí.

Tento dlouho prosazovaný návrh Evropské asociace průmyslového konopí (EIHA) byl zahrnut do reformy společné zemědělské politiky (SZP) a parlament jej přijal.

„Je to historický okamžik pro náš průmysl, pro naše zemědělce, pro zelenou budoucnost a pro všechny Evropany,“ řekl prezident EIHA Daniel Kruse. „Konečně má EU na světovém poli průmyslového konopí opět rovnocenné podmínky,“ dodal.

Základ pro jednání

Toto přijetí je finalizace oficiálního parlamentního postoje a bude používáno při jednáních s Evropskou radou a Evropskou komisí na tripartitních schůzích, které jsou součástí procesu přijímání aktů v EU.

Parlament také hlasoval pro zařazení konopí na seznam produktů, které lze regulovat prostřednictvím obchodních norem. Cílem je zlepšit ekonomické podmínky pro produkci a uvádění na trh, jakož i kvalitu zemědělských produktů. EIHA prosazovala tuto změnu také. „Je to šance nabrat dynamiku a dohnat svět,“ řekl Kruse.

Tato pravidla zahrnují širokou škálu norem týkajících se například technických definic, označování, balení, látek a metod používaných při výrobě, typu a místě chovu a dalších aspektů zapojených do hodnot konopného řetězce.

Historie THC v Evropě

Evropské specifické mezní hodnoty THC pro průmyslové konopí byly poprvé stanoveny v roce 1984 na 0,5%. Později byl limit snížen na 0,3% podle standardu stanoveného v 70. letech Mezinárodní asociací pro taxonomii rostlin (IAPT) na základě práce amerických rostlinných vědců Ernesta Smalla a Arthura Cronquista. Jejich výsledky pro IAPT stanovily 0,3% THC (suchá hmotnost) jako hranici mezi cannabis sativa (průmyslové konopí) a cannabis indica („marihuana“).

Evropská unie v roce 1999 přípustné množství THC pro konopí dále zpřísnila na 0,2% v pochybném úsilí zaměřeném na prevenci pěstování marihuany v průmyslových konopných polích.

EIHA po celou dobu tvrdila, že zvýšení limitu THC na 0,3% by na nedovolenou produkci  nemělo znatelný vliv, opakovaně citovala studie, které prokázaly, že u konopí s obsahem 0,3% neexistuje větší bezpečnostní riziko, než u konopí s 0,2% THC. Dodržováním tohoto limitu bylo pro Evropu stále nevýhodnější, protože legalizace konopí se rozšířila po celém světě a většina zemí přijala normu 0,3% THC.

Limit 0,2% THC se konkrétně ukázal jako překážka producentům CBD, protože CBD v konopí stoupá úměrně s THC. Evropští vědci a výzkumníci proto nebyli motivováni k vývoji vysoce výnosných odrůd osiva a kmenů s vysokým obsahem CBD, které jsou nyní velmi žádané. Takové odrůdy neobsahují žádný významný podíl THC, ale stále mohou překročit jeho limit 0,2%. Navíc, několik vysoce výnosných odrůd konopných semen pocházejících zejména z východní Evropy, nebylo v zemědělství s omezením nastaveným na 0,2% THC  životaschopných.