Evropský soudní dvůr prohlásil, že CBD není narkotikum a lze s ním volně obchodovat na trhu mezi členskými státy

Soudní dvůr Evropské unie (ESD) rozhodl, že CBD nelze považovat za narkotikum, a že produkty obsahující CBD by měly mít možnost stejného volného pohybu zboží mezi členskými státy, jako jiné legální produkty.

Toto rozhodnutí je dobrým znamením pro evropský podnikatelský sektor zabývající se CBD. Došlo k němu na základě případu, kdy se francouzský soud odvolal k ESD, ve snaze zpochybnit francouzský zákaz CBD.

Soudní dvůr konkrétně rozhodl, že:

  • Výtažek z celých rostlin se v Jednotné úmluvě OSN o omamných látkách z roku 1961 nepovažuje za narkotikum.
  • Členský stát nesmí zakázat uvádění CBD legálně vyrobeného v jiném členském státě na trh, pokud je extrahováno z rostliny cannabis sativa včetně květů.
  • Rozhodne-li se Francie zachovat svůj současný zákaz uvádění produktů obsahujících CBD na trh, musí poskytnout vědecký důkaz o jeho nebezpečnosti. 

„Rozhodnutí soudu vytváří v Evropě závazný precedens. Tento výklad práva EU je pro evropské instituce včetně Evropské komise závazný a bude třeba, aby ostatní členské státy EU přehodnotily svá národní pravidla pro trh s přírodním CBD na základě jasných kritérií stanovených v tomto rozhodnutí,“ uvedla Eveline Van Keymeulen, vedoucí pařížské advokátní kanceláře Allen & Overy, Life Sciences Regulatory and Cannabis practices, která v případu zastupovala obžalovanou stranu.

Je to velmi důležité rozhodnutí vzhledem k tomu, že loni v srpnu vydala Evropská komise překvapivý „předběžný závěr“, že neléčebné přírodní konopné extrakty by měly být považovány za narkotika. Zúčastněné strany angažované v konopí se proti tomuto stanovisku vymezily a čekají na konečné rozhodnutí EK, které je naplánované koncem tohoto roku.

Velký den pro průmysl

Francouzské zákony zabývající se konopím, považované za jedny z nejpřísnějších v EU, zakazují uvádění produktů s CBD na trh a omezují produkci konopí pouze na vlákno a semeno. Zpracování celé rostliny není povoleno, což znemožňuje extrakci CBD, které je koncentrováno v květech rostliny. 

Evropské CBD zájmové skupiny poukázaly na případ z Francie jako na příklad problémů souvisejících s tím, že právní předpisy EU nejsou jasné. Nejasná pravidla EU týkající se CBD způsobovala  v členských státech s donucovacími orgány neustálý zmatek. V důsledku odlišných postojů místních zákonů a zdravotních úředníků k CBD čelily obchody s konopím po celé Evropě raziím a zavírání.

„Toto je velký den pro konopný průmysl,“ řekl Daniel Kruse, prezident Evropské asociace průmyslového konopí. „Pokud bude odvětví nadále proaktivní a přijde s posouzením bezpečnosti a normami, budou výrobky nejpozději do tří let legálně prodatelné v celé Evropě. A pak trhový potenciál exploduje,“ dodal.

„Jsme si jisti, že toto rozhodnutí bude přínosem pro celý sektor, který je již nějakou dobu omezen předsudky a restriktivními interpretacemi, neorientovanými na ekonomický růst,“ uvedl Sergio Martines, generální ředitel Canapar Corp. „Rozsudek umožní výrobu produktů stále vyšší kvality, výzkum a vývoj,“ dodal.

Širší účinek v EU

Rozsudek ESD je v rozporu s předběžným rozhodnutím ES z srpna, podle kterého by neléčebné přírodní konopné výtažky z konopných květů – často přítomné v konopných potravinách, doplňcích stravy a kosmetice – měly být v EU považovány za narkotika. Tento rozpor může mít zásadní dopad na blížící se kritické hlasování o téže věci v Evropské komisi EU. Pokud se „předběžné rozhodnutí“ EK v celé EU stane trvalým, uvrhne to sektory používající hlavní extrakt konopí CBD do chaosu, uvedly zúčastněné strany.

Případ, který doputoval až k Evropskému soudnímu dvoru, vznikl na základě odvolání dvou mužů, kteří byli zatčeni za prodej produktů CBD vape vyrobených v České republice na francouzském trhu.

Sébastien Béguerie a Antonin Cohen byli stíháni za to, že ve Francii prodávali své výrobky na bázi CBD vapingu značky Kanavape. Béguerie a Cohen byli odsouzeni podle francouzských vnitrostátních zákonů o narkotikách a dostali 18měsíční podmíněný trest odnětí svobody plus pokuty ve výši 10 000 EUR.

„V dnešním rozsudku soud konstatuje, že právo EU, zejména ustanovení o volném pohybu zboží, zamezuje takovéto sporné vnitrostátní právní úpravy,“ uvedl ESD v tiskovém prohlášení po vynesení rozsudku. 

V rozporu k duchu

Soud dále uvedl, že „pro definici pojmů „droga“ nebo „omamná látka“ právo EU odkazuje mimo jiné na dvě úmluvy OSN: Úmluvu o psychotropních látkách a Jednotnou úmluvu o omamných látkách. CBD však není v prvním případě zmíněno, a přestože je pravda, že doslovný výklad může vést ke klasifikaci extraktu konopí jako drogy, takový výklad by byl v rozporu k obecnému duchu této úmluvy a jejímu cíli chránit zdraví a dobré životní podmínky lidstva.”

„Není správné omezovat výzkum a bránit legálnímu přístupu k určitým přírodním molekulám, které nepředstavují rizika, a k rostlinám, které lidstvo používá tisíce let,“ uvedl obžalovaný Cohen, bývalý spoluředitel společnosti Kanavape.

Dokažte to!

Pokud Francie hodlá zachovat svůj zákaz CBD, „musí posoudit dostupné vědecké údaje, aby bylo jisté, že se skutečné riziko pro veřejné zdraví nezdá být založeno na čistě hypotetických úvahách,” uvedl soudní dvůr.

„Rozhodnutí o zákazu uvádění CBD na trh, které ve skutečnosti představuje nejpřísnější překážku obchodu s výrobky legálně vyrobenými a uváděnými na trh v jiných členských státech, může být přijato, pouze pokud se toto riziko jeví jako dostatečně prokázané,“ uvedl dále soud.

Ve svém rozhodnutí se pět soudců ESD řídilo stanoviskem generálního advokáta Evgeniho Tancheva, který francouzský zákaz prodeje CBD zpochybnil. Zatímco francouzské orgány v původním případě pro uvalení sankcí na Kanavape citovaly „zásadu předběžné opatrnosti“ zaměřenou na ochranu spotřebitelů, Tanchev uvedl, že francouzská vláda jasně nedoložila žádné škodlivé účinky používání CBD oleje v elektronických cigaretách.

Evropští podnikatelé s CBD se obávají toho, co Evropská komise doporučí 12 členským státům EU, které budou hlasovat o konopí a lékařských otázkách CBD na kritickém zasedání Komise OSN pro omamné látky (CND) 2. prosince 2020 ve Vídni. .