Iniciativa v Itálii usiluje o vytvoření národního centra zpracování konopí

Představitelé samospráv ze středozápadní Itálie ohlásili, že postupují s plány na vybudování modelu udržitelného dodavatelského řetězce konopí s potenciálem přeměnit zemědělství celého regionu.

Podle představitelů města Roccasecca v provincii Frosinone z regionu Lazio probíhají v očekávání pěstební sezóny 2022 přípravy půdy pro první zasetí konopí.

Cílem je rozvoj provincie Frosinone jako národního centra zpracování konopí, rekultivace chudých půd a současně přilákání průmyslu a investic do regionu. Projekt byl poprvé představen začátkem loňského roku.

Nová vize pro zemědělství

„Roccasecca se může na základě tohoto projektu stát průkopnickým městem. Díky pěstování technického konopí může přinést novou vizi pro zemědělství v celé oblasti a provincii. Zemědělství, které přiláká investory a průmysl, a to pod společným jmenovatelem ekologické udržitelnosti,“ prohlásil v souvislosti s projektem starosta Roccaseccy Guiseppe Sacco.

Iniciativa vychází z regionálního projektu Zelené údolí, který kombinuje principy cirkulární ekonomiky a sanace zátěží životního prostředí.

Cílem projektu je vyčištění půd od těžkých kovů a toxinů s využitím fytoremediačních vlastností konopí a následné využití konopné biomasy při produkci ekologicky šetrných výrobků, jako jsou bioplasty, kosmetika, stavební materiály a textilie. Rovněž se uvažuje o možnosti dodávat suroviny na trh s konopnými květy či bioenergií.

První do akce: vlákenné odrůdy

Konsorcium pro průmyslový rozvoj jižního Lazia (Cosilam) provedlo předseťovou analýzu a

po prvním pěstebním roce vykoná odběry půdy. Farmáři zapojení v projektu letos zasejí francouzskou vlákennou odrůdu Futura 75.

Kromě města Roccasecca a konsorcia Cosilam jsou do projektu zapojeny také Univerzita z Cassina a jižního Lazia, Národní agentura pro nové technologie, energie a udržitelný ekonomický rozvoj (ENEA), poradenská kancelář Agricola Happy Hill a obce Ceccano a San Giovanni Incarico.

„Jsme přesvědčení, že tento region potřebuje dostat druhou šanci – šanci na nový život. A to i proto, že z environmentálního hlediska žijeme v oblasti, která v posledních letech zaplatila velmi vysokou cenu,“ uvedl Marco Delle Cesse, předseda Cosilamu.

„Pochopili jsme, že lineární ekonomika u nás už zkrátka nefunguje, uzavřel Delle Cesse.

Další italské iniciativy

Itálie v posledních několika letech vytrvale rozvíjí iniciativy související s konopím. Uveďme si několik příkladů.

Canapa del Sud, družstvo 25 zemědělců z regionu Campagnia, pracuje na vytvoření místního zemědělského systému založeného na krátkých dodavatelských řetězcích využívajících místní pole s konopím. V plánu mají zpracovávat celou rostlinu a získávat z ní rozmanité výrobky, z nichž velká část může být prodávána přímo v Campagnii.

V Puglii vytvořilo zájmové konopné konsorcium krátký dodavatelsko-odběratelský řetězec, který místním stavebním projektům zajišťuje stavební materiály pro výrobu konopného betonu.

Představitelé Umbrie, regionu sousedícího s Laziem, minulý rok prohlásili, že pozorně sledují potenciál konopí v sektoru vlákenných bioplastů a biopolymerů stejně jako přírodního textilu a módy. Jejich plán klade důraz na možnost vyčistit kontaminovanou půdu pomocí fytoremediace a na fytopurifikaci vod.

Iniciativa v Piedmontu na sklonku roku 2020 navrhla vyčlenit 3 miliony eur na podporu rozvoje produkčních řetězců technického konopí v severozápadní oblasti země, to znamená v podhůří Alp na italsko-francouzsko-švýcarských hranicích.

S přispěním Canapa Industriale