Italský vědec tvrdí, že konopí ze znečištěné půdy lze bez problémů používat ve stavebnictví

Konopí pěstované k sanaci znečištěné půdy nepřináší zdravotní riziko při použití na výstavbu z konopného betonu a k výrobě energie, tvrdí italský vědec.

Vito Gallo, profesor chemie na polytechnice v Bari uvedl, že konopná rostlina v procesu fyto-sanace (fyto-čištění) za sebou zanechává jen stopová množství jakýchkoli znečišťujících látek.

„Konopí umožňuje určité ředění kovů v biomase a výsledkem je materiál, který v zásadě představuje velmi omezená, nebo dokonce žádná zdravotní rizika,“ říká Gallo, který je podle  Canapa Industriale koordinátorem výzkumné konopné iniciativy BIO SP.HE.RE.

Gallo navrhuje, aby se vědecké organizace spojily a stanovily přijatelné úrovně koncentrace jakýchkoli cizích látek v navazujících konopných produktech. 

Robustní výzkum

Italské zúčastněné strany vedou o fyto-sanaci významný výzkum. Určité rostliny pěstují jak za účelem sanace znečišťujících látek, jako jsou těžké kovy, tak ke stimulaci degradace organických sloučenin k obohacení půdy. Z výsledných dokumentů vyplývá, že konopí se v obou rolích ukázalo jako vysoce účinné.

Otázkou vždy bylo, co by se dalo dělat s konopím obsahujícím nežádoucí příměsi, jakmile se sklidí ze znečištěných polí.

Italští vědci předpokládají, že většina těžkých kovů absorbovaných konopím je uložena v kořenech a listech rostliny, přičemž v konopném stonku zůstávají jen jejich nepatrná množství. Proces je nadále zkoumán. 

Konopí a půda

Výzkum v Itálii vychází ze studií z roku 2002, kdy vědci z univerzity ve Wuppertalu a Faserinstitutu v německých Brémách prokázali, že rostliny konopí vysazené pro sanaci shromažďovaly většinu těžkých kovů v listech, zatímco stonky rostlin nebyly kontaminací  prakticky ovlivněny. Pozdější studie v Indii z roku 2014 identifikovala konopí jako slibný nástroj pro hyperakumulaci těžkých kovů, jako je arsen, olovo, rtuť, měď, chrom a nikl. Další studie od té doby podpořily obě analýzy.

Kromě použití konopných stonků pro konopný beton lze konopnou biomasu spalovat pro získání energie. Z popela shromážděného za kontrolovaných podmínek mohou být kovy extrahovány a znovu použity, řekl Gallo.

Udržitelný nový systém

„Používání konopí k fyto-sanaci by vedlo nejen k vytvoření nového systému využívání půdy spojeného s ochranou životního prostředí, ale také k vytvoření pracovních míst a udržitelných zdrojů pro komunitu, v souladu s principy zelené ekonomiky a bioekonomiky,“ uvedl Marcello Colao, biolog z italské neziskové asociace Apulian Environmental Biologists (ABAP), která také studuje fyto-sanaci.

Colao řídí projekt GREEN (Generate Resources And New Economies), který zkoumá různé odrůdy konopí a hodnotí je podle jejich fytosanačních schopností. Ve spolupráci s regionem vlády Apulie je tento výzkum součástí širší iniciativy, která se zabývá potenciálem konopí v oblasti udržitelného rozvoje a sekvestrace uhlíku a vyvíjí strategie pro lepší postupy v managementu zemědělství.

Projekt BIO SP.HE.RE, který je pod vedením Galla rovněž podporován vládou Apulie, studuje směs mikrořas a konopí. Cílem je zjistit, jak vylepšit fytočištění vody i půdy. Vědci uvedli, že laboratorní analýza ukázala, že směs usnadnila růst rostlin konopí ve znečištěné půdě, čímž se proces fyto-sanace urychlil. Tým uvedl, že konopné rostliny byly zvláště účinné při absorpci kadmia, niklu a zinku.