Kenzi Riboulet-Zemouli: CBD jako „omamná látka”? Námět k zamyšlení

Analýza předběžných závěrů Evropské komise kvalifikujících kanabidiol v potravinách jako omamnou látku.

Počátkem července 2020 Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin Evropské komise (DG SANTE) oznámilo, že možná přijme stanovisko, podle něhož nebude v Evropské unii povolen prodej potravinových výrobků obsahujících kanabidiol (CBD) získaný z rostliny Cannabis sativa L. (technické konopí), jelikož budou zahrnuty mezi léčivé přípravky podléhající kontrole („omamné látky“).

Tato informace byla sdělena žadatelům o registraci přípravků obsahujících CBD v rámci nařízení EU o nových potravinách, nikoli však všem: toto sdělení obdrželi pouze žadatelé, u nichž CBD byl získán z rostlin. Žadatelé s CBD získaným výhradně chemickou syntézou in vitro uvědoměni nebyli.

Komise […] předběžně dospěla k závěru, že [CBD získaný z rostlin] musí být kvalifikován jako výtažek z konopí […], nemůže být kvalifikován jako „potravina“ […] a následně tedy nespadá do působnosti nařízení [o nových potravinách]”

Analýza, na níž DG SANTE zakládá své předběžné závěry, je dobře míněna a uznává klíčové prvky jako např. nezařazení CBD do seznamů „omamných látek“ v rámci úmluv o mezinárodní kontrole omamných látek (International Drug Control Conventions).

Analýza DG SANTE je nicméně neúplná, vede k nesprávnému výkladu litery a ducha úmluv
o mezinárodní kontrole omamných látek.

Tento dokument analyzuje výklad úmluv o mezinárodní kontrole omamných látek DG SANTE z odborného hlediska a zjišťuje, na rozdíl od předběžných závěrů, že:

  • CBD, pokud je používán v potravinách, by neměl být kvalifikován ani jako „drug“ („omamná látka“), ani za „narcotic drug“ („omamnou látku“). Látky jsou obecně používány
    při výrobě léčivých a potravinových výrobků, podléhajících různým nařízením. Užitečná je zde analogie s kapsaicinem získávaným z chili papriček (str. 7–8);
  • Látky podléhající kontrole by neměly být rozlišovány na základě svých „syntetických” nebo „přírodních” vlastností;
  • Část je něco jiného než celek: kontroly, které se vztahují na celek (konopí & konopnou pryskyřici), se nevztahují na souhrn jeho částí (CBD a jiné bylinné látky) – pokud, podobně jako u THC, tato část není výslovně uvedena v seznamech. Papaverin získávaný z opia poskytuje přesvědčivou analogii (viz str. 10);
  • Není důvodu se domnívat, že doporučení Expertního výboru WHO pro drogovou závislost (ECDD) ohledně CBD se vztahuje na potraviny (nebo na jakékoli jiné nelékařské přípravky). Působnost úmluvy a mandát výboru ECDD se týkají výhradně přípravků k lékařským a vědeckým účelům. Nikoli potravin.

Původní zdroj: https://www.researchgate.net/publication/343768923_CBD_as_a_%27narcotic%27_Food_for_thought