Konopí bylo překlasifikováno v historicky průlomovém hlasováním drogové komise OSN

Komise OSN pro omamné látky (CND) hlasovala pro vyjmutí konopí a konopné pryskyřice ze seznamu IV Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961, což představuje historický milník. Komise dnes hlasovala pro přijetí doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) a přesunutím konopí do méně omezujícího seznamu I. uznala jeho léčebnou hodnotu.

Výsledek přinese rozsáhlé mezinárodní důsledky – jistě ovlivní změnu a vývoj vnitrostátních zákonů a předpisů, přinese investice a urychlí výzkum. Podle Richarda Rose, dlouholetého amerického aktivisty a podnikatele v oblasti konopí, jde o signál změny morálky.

Změna systému hodnot

„Zařazení konopí v seznamu IV je pozůstatkem nejextrémnějších mezinárodních zákonů o drogách a dědictvím morálky 50. let. Představuje dlouho zdiskreditované hodnotové systémy spojené s rasismem, intolerancí a neúctou k původním obyvatelům a kulturám, které byly charakteristickým znakem koloniálního věku,“ napsal Rose na svém blogu The Richard Rose Report.

„Není to jen další cihla, která vypadla ze zdi, je to velká díra skrz naskrz,“ řekl Rose HempToday. „Tato úmluva byla tím, na co se každá prohibiční země odvolávala při zdůvodňování, proč nemůže legalizovat. Kanada a Uruguay ji už roky bez následků porušují, a tak padlo správné rozhodnutí tuhle krutou šarádu ukončit,” dodal. 

Nezávislý výzkumník Kenzi Riboulet-Zemouli, jehož CND Monitor sleduje globální problémy s konopím, řekl: „Tímto rozhodnutím uzavírá OSN 60-leté popírání jedné z nejstarších zdokumentovaných domestikovaných léčivých rostlin.“ 

Poznámka pod čarou ohledně CBD zamítnuta

Doporučení prošlo 27 hlasy proti 25, přičemž jeden člen se zdržel hlasování. Mezi ostatními návrhy WHO byly i další dva, které mohly ovlivnit sektor CBD. 

V prvním případě  komisaři odmítli návrh, který by zařadil CBD do Jednotné úmluvy OSN o omamných látkách z roku 1961, a to vložením poznámky pod čarou o výjimce. 28 zemí hlasovalo proti tomuto návrhu, 23 v jeho prospěch a 2 členové se zdrželi hlasování.

Vyhněte se precedentu

Američtí a evropští členové, kteří hlasovali proti poznámce pod čarou uvedli, že se chtějí vyhnout vytvoření „precedensu, aby se CBD nyní muselo začít přidávat poznámek pod čarou“ což by „vyvolávalo domněnku, že věci nejsou kontrolovány, pokud není výslovně uvedeno, že mají být kontrolovány“. Úředníci EU a USA opakovaně potvrdili, že CBD není zařazeno v mezinárodních konvencích o drogách, a proto nepodléhá kontrole drog, a rovněž připomněli, že stejně osvobozeno je i CBD, které může být přítomno v průmyslových konopných produktech.

Komise odmítla druhé doporučení WHO, které by odstranilo formulaci „extrakty a tinktury z konopí“ z úmluvy z roku 1961 a nahradilo ji „konopnými přípravky“. Podle pozorovatelů by změna pozitivně ovlivnila odvětví CBD zjednodušením smluvního práva. Tento návrh neprošel, 27 komisařů hlasovalo proti, 24 bylo pro a 2 se zdrželi hlasování.