Kostarika bude zkoušet pěstování 12 odrůd konopí ve dvou mikroklimatech

Na Kostarice byl klíčovou Komisí pro životní prostředí schválen návrh nového zákona o konopí.

Navzdory obavám kostarického ministra zemědělství a chovu hospodářských zvířat (MAG) ohledně jeho znění, oznámilo ministerstvo zahájení pokusů pěstování konopí. Rostliny budou vysazeny ve dvou lokalitách, v různých agronomických a agro-ekologických podmínkách a vědci budou sledovat jejich růst a vývoj. 

Pokusy, které představují první povolenou výsadbu konopí na Kostarice, mají za cíl ověřit, jak se různé odrůdy konopí přizpůsobí klimatu, srážkám, délce denního světla, půdním podmínkám a náchylnosti k škůdcům a chorobám.

Dvě mikroklimata

Celkem 12 konopných odrůd bude vysazeno ve sklenících na experimentální stanici Los Diamantes v Guápiles v severovýchodní části země a na experimentální stanici Enrique Jiménez Núñez v Cañas, 200 kilometrů západním směrem. Obě lokality se nacházejí v různých mikroklimatech – vlhkých tropech a suchých tropech. V těchto tropických zeměpisných šířkách proběhne snaha najít takové odrůdy konopí, které pokvetou v horkých a vlhkých podmínkách s krátkou denní dobou. 

„Zkrátí se tak proces učení a zájemci o vývoj plodiny se rychle dozví výsledky,“ uvedlo ministerstvo v prohlášení oznamujícím pokusy.

Ministr MAG Renato Alvarado však vyjádřil nad navrhovaným zákonem o konopí znepokojení, když naznačil, že pod pláštíkem pěstování konopí na polích se mohou začít skrývat nelegální plantáže marihuany.

Zpráva se očekává za 6 měsíců

Pokusy provádí Kostarický národní institut pro inovace a přenos zemědělské technologie (INTA) ve spolupráci s FITTACORI, Nadací pro podporu výzkumu a přenosu zemědělských technologií v Kostarice. Konopné odrůdy vybrané pro pokusy zahrnují specifické kultivary pro produkci vláken, semen a květů. Výsledná zpráva se očekává za šest měsíců.

Prezident Carlos Alvarado uvedl, že rozvoj konopného průmyslu v Kostarice by měl hrát roli v úsilí o ekonomický rozvoj země a naznačil, že by měly být prozkoumány možnosti uplatnění rostliny v doplňcích stravy, výrobcích pro zdraví a krásu, bioplastech, zelených stavbách a textilu.

Konopné zálohy

Návrh zákona, který by povolil konopí pro potravinářské a průmyslové použití, postoupil do kostarickém kongresu. Navrhovaný zákon, umožňující také léčebné a terapeutické použití konopí, byl schválen Komisí pro životní prostředí zákonodárného sboru.

Autorka návrhu zákona Zoila Volio uvedla, že pokud bude zákon schválen, přinese státu finance na základě 1% daně z čistého zisku. Iniciativu nyní čeká konzultace zákonodárného sboru a míří k závěrečnému hlasování.

Volné pěstování konopí

„Cena licencí na lékařské konopí bude stanovena výkonnou vyhláškou. Pěstování technického konopí bude oproti tomu volné , protože není kategorizováno jako droga, neboť nemá psychoaktivní účinky,“ uvedla Volio.

Oprávnění provádět výzkum a vyrábět léky a výrobky pro terapeutické využití získaly veřejné univerzity a Kostarický fond sociálního zabezpečení, který je odpovědný za zdravotnictví země.

Podle uvedeného opatření bude produkce technického konopí řízena ministerstvy zdravotnictví a zemědělství pod statusem „volné pěstování“.