Malajská asociace vidí konopné vlákno jako velkou příležitost

Mohamad Johan je prezidentem a zakladatelem Asociace Malaysia HempTech Industrial Research (MHIRA), zaměřené na udržitelný rozvoj. V roce 2010 založil nevládní organizaci zabývající se managementem odpadu v životním prostředí a rok poté spustil celonárodní zero-waste kampaň, která poskytla vzdělání pro více než 100 000 malajských studentů. V roce 2015 založil MHIRA. Práce s komunitami se stala jeho vášní již po promoci na vysoké škole v roce 2006. V té době učil uprchlíky a místní studenty v Malajsii.

HempToday: Která odvětví konopného průmyslu mají podle vašeho názoru potenciál se v Malajsii rozvíjet nejrychleji?

Mohamad Johan: Máme půlroční plán zavést a nastartovat zemědělskou iniciativu založenou na konopném stonku a z něj derivovaných vláknech a to ve čtyřech malajských státech, s potenciálem produkovat sto tun měsíčně. Tam vidíme první možnosti. Brzy představíme i lékařské konopí a další koncové produkty z konopí.

HT: Jak to vypadá v Malajsii s investičním prostředím?  Hledají místní investoři možnosti investovat do technického konopí? Existuje zájem mezi zahraničními investory?

MJ: Jak domácí, tak zahraniční investoři s velkým zájmem sledují vývoj situace v Borneu a v západní Malajsii. Naše klima nám umožní více sklizní v jednom roce.  Stále se věnujeme výzkumu a zkoušíme nová osiva pro různé produkty a různá průmyslová odvětví, kterým může integrace konopí prospět.

HT: Jak byste popsal úroveň podpory, kterou malajská vláda poskytuje odvětví konopí?

MJ: Zájem je vysoký zejména díky tomu, že sousední země již vykazují skutečnou implementaci. U nás je stále nutné vytvářet větší povědomí a podpořit vzdělávání v této oblasti.  Přinášíme odborné znalosti a know-how, abychom naší vládě v jejich snahách pomohli.

HT: Jak ovlivnily cíle OSN pro udržitelný rozvoj (UNSDG) misi asociace MHIRA?

MJ: MHIRA má jasnou environmentální a sociální vizi v identifikaci a sladění s jedním nebo více cílů ve všem, co děláme. Povzbuzujeme naší komunitu i další zúčastněné strany, aby přímo nebo nepřímo přispívaly k dosažení cílů udržitelného rozvoje. Spolupráce a kooperace je klíčová. Misí asociace MHIRA je pozitivně ovlivňovat korporátní a průmyslová odvětví při řešení základních příčin chudoby a sjednotit nás k pozitivní změně pro lidi i planetu.

Silných stránek společnosti MHIRA využíváme k podpoření spolupráce, zejména mezi netradičními zúčastněnými stranami, a povzbuzujeme je k začlenění cílů udržitelného rozvoje do všech aspektů jejich činností.

V praxi by to mohlo znamenat například zavedení programů na podporu, posílení a uznání různých odborníků v odvětví konopí. V rámci cílů udržitelného rozvoje vidíme také velký potenciál pro posílení postavení zemědělců.

HT: Jakému typu výzkumu a vývoje se MHIRA věnuje?

MJ: V některých oblastech se zabýváme remediací půdy. Některé části Bornea vykazují zvláště vysokou úroveň kyselosti. Pracujeme na základě dohody s vládní společností, s jíž zahájíme laboratorní práce, během kterých bychom tento problém měli prostudovat.

HT: Řekněte nám o celonárodní zero-waste kampani, kterou jste uspořádali.

MJ: Po roce založení místní nevládní organizace jsem v Malajsii v roce 2011 zahájil kampaň v oblasti nakládání s odpady a vzdělávání známou jako „Ke Arah Sisa Sifar“ neboli  „Zero-waste kampaň“. Já a můj tým asi 10 dobrovolníků jsme začali čistit a sbírat odpadky za pomocí nákladního vozidla našeho kamaráda a podařilo se nám posbírat více než 2 tuny odpadků podél 5 kilometrového úseku silnice. Po osmi měsících jsme si všimli, že většina oblastí byla pomocí nasmlouvaných místních komunit a místní rady vyčištěna, což byl velmi pozitivní výsledek. Po jednom roce se naší práci dostalo pozornosti a podpory od nadace a začali jsme o správném nakládání s odpady a recyklaci vzdělávat přibližně 20 škol. Studentům jsme tak pomohli pochopit význam snižování odpadu.