Návrh zákona „Hemp for victory” by mohl v USA pomoci průmyslu s technickým konopím

Tulsi Gabbard, Hemp For Victory

Americká zákonodárkyně Sněmovny reprezentantů Tulsi Gabbard (Hawaii) představila 

7. července 2019 návrh zákona Hemp for Victory Act, rozsáhlé opatření, které si klade za cíl pomoci rozvoji konopného průmyslu na území USA. 

„Můj návrh přinese podklady, jak maximálně využít potenciál konopného průmyslu a zároveň zajistit, aby byla tato příležitost přínosem pro malé podniky i rodinné farmy v celé Americe,“ dodala ke svému návrhu Gabbard.

Uvedla také, že opatření je navrženo, aby motivovalo rodinné farmy a malé podniky, chránilo před korporátními monopoly a umožnilo studovat výhody pěstování konopí a produktů na bázi konopí při současném zajištění bezpečných zemědělských postupů s ohledem na životní prostředí a férové pracovní podmínky. 

Dopad v miliardách dolarů

„Průmysl s konopím je ve stádiu rychlého růstu, vytváří tisíce pracovních míst a na ekonomiku USA bude mít dopad v miliardách dolarů. Materiály a výrobky na bázi konopí mají potenciál významně změnit mnoho současných odvětví průmyslu, počínaje zdravotnictvím, přes tuzemskou výrobu, až po cenově dostupné a udržitelné stavebnictví, a mnoho dalších,“ dodala Gabbard.

Zákon Hemp for Victory Act of 2019 byl pojmenován po éře druhé světové války, kdy probíhala snaha o revitalizaci konopného průmyslu v USA.  

Multiagenturní iniciativa 

Návrh zákona vyzývá americké Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zdravotnictví a lidských služeb, Ministerstvo obrany, Ministerstvo práce, Ministerstvo bydlení a rozvoje měst, Ministerstvo otázek veteránů, jakož i Agenturu na ochranu životního prostředí a Administraci malých podniků za účelem provádění výzkumu a vývoje studií o využití a výhodách konopí. To zahrnuje oblasti jako např. čištění toxických míst, kontrola eroze půdy, udržitelné a cenově dostupné bydlení, nutriční přínosy konopných potravin ve školních jídelnách, výhody zdravotní péče pro veterány a alternativy k plastům na jedno použití.

Tulsi Gabbard se podílela na tvorbě zákona H.R. 3530 o technickém konopí (Industrial Hemp Farming Act), samostatný zákon na 115. Kongresu, který by reklasifikoval konopí jako zemědělskou plodinu. Podpořila také zákon H. R. 2 o zlepšení zemědělství (Agriculture Improvement Act) z roku 2018, obecněji označovaný jako „zemědělský zákon“ (“the Farm Bill”), který legalizoval produkci technického konopí a jeho regulaci podřídil Ministerstvu zemědělství.