Německý soud osvobodil prodejce čaje a otevřel cestu potravinářským výrobkům

Německý Spolkový soudní dvůr (BGH) zrušil obvinění proti skupině prodejců konopného čaje z Braunschweigu a otevřel tak cestu k prodeji potravinářských výrobků z konopných květů a listů na německém trhu.

Na rozdíl od názoru zemského soudu ustanovení německého zákona o omamných látkách „obecně nezakazuje prodej (konopných květů a listů) koncovým zákazníkům za účelem konzumace,“ uvedl BGH při zrušení případu, který vyvolal otázky ohledně THC v konopných produktech získaných z palic.

Obchodování s … čajem

Rozhodnutí vrchního soudu padlo v případu, který začal u německého zemského soudu a v němž byli neznámí prodejci konopného čaje v Braunschweigu obviněni z obchodování s drogami. Zemský soud obžalované odsoudil k několikaměsíčnímu trestu odnětí svobody za obchodování s drogami, ale výkon trestu odnětí svobody jim podmíněně odložil a uložil jim zkušební dobu.

„Ve svém rozsudku ze dne 24. března 2021 BGH prohlašuje, že prodej konopných květů a listů koncovým zákazníkům není v zásadě zakázán,“ zdůraznila v tiskové zprávě po vynesení rozsudku přední německá konopná společnost Hempro International GmbH, Düsseldorf.

Ačkoli BGH konstatoval, že zemský soud ve svém rozhodnutí ve věci nepochybil po právní stránce, uvedl, že rozhodnutí soudu nižší instance „nezkoumalo, zda úmysl obžalovaných zahrnoval také možnost zneužití distribuovaných částí rostlin k intoxikačním účelům,“ uvedl BGH v tiskovém prohlášení.

Příjem je měřítkem

„Při posuzování míry, do jaké je zneužití k omamným účelům myslitelné podle zákona o omamných látkách, již nelze průmyslové konopí s nízkým obsahem THC jako takové obvinit. Od nynějška jde spíše o skutečný příjem psychoaktivní látky THC,“ uvedla společnost Hempro Int. 

„Nabídka a držení nezpracovaných produktů z průmyslového konopí konečným spotřebitelům tedy nepodléhá zákonu o omamných látkách, pokud je vyloučeno úmyslné zneužití za účelem intoxikace,“ uvedla společnost Hempro.

„To znamená, že konečně mohu používat a uvádět na trh listy konopí pro výrobu tradičních potravin, například čajů, aniž bych riskoval trest odnětí svobody,“ uvedl Daniel Kruse, generální ředitel společnosti Hempro Int a prezident Evropské asociace průmyslového konopí.

Rozhodnutí BGH přivítalo také německé sdružení konopného průmyslu (BvCW). „Znamená to velkou úlevu pro prodejce, kteří byli dosud často postihováni razií poškozující jejich podnikání,“ uvedla asociace v prohlášení.

„Pro politiku rozsudek znamená vyřešení otázky, jak se průmyslové konopí a výrobky z něj mohou dostat ze spárů zákona o omamných látkách jako celku,“ uvedl výkonný ředitel BvCW Jürgen Neumeyer. „I díky dnešnímu rozsudku se dozvíme o předpisech souvisejících s BtMG (narkotika), které i nadále ztěžují široké využití mnoha pozitivních potenciálů konopí zde v Německu. Jiné země, například naši sousedé ve Švýcarsku nebo Rakousku, ale také USA, jsou v této otázce o mnoho let před námi,“ dodal.

Projednávané případy týkající se konopí

Společnost Hempro Int podala v loňském roce žalobu na město Düsseldorf poté, co město zakázalo uvádění na trh a prodej potravin obsahujících CBD ve formě přírodního extraktu. Společnost v současné době vede také soudní řízení proti městu Braunschweig, které se datuje do roku 2019; tento případ napadá příkaz města k zastavení prodeje velkoobchodnímu odběrateli jejího konopného potravinářského oleje značky HANF FARM. Hempro tento týden uvedla, že očekává brzké vyřešení obou kauz.

Kruse navrhl, aby bylo průmyslové konopí zcela vypuštěno z německého zákona o omamných látkách, aby se odstranily zbytečné byrokratické překážky, které tomuto odvětví brání.