Novozélandskému konopí by pomohlo správné zarámcování

NZHIA Chairman Richard BargeNZHIA Richard Barge

Pokud by úřady dokázaly spolupracovat a vytvořit konstruktivní zákony a předpisy, mohl by plně fungující konopný průmysl na Novém Zélandu do roku 2030 generovat miliardové příjmy, uvádí nová zpráva. 

„Je třeba propojit zástupce průmyslu a regulační orgány ke spolupráci ve věci konopných produktů a odpovídající úrovni regulace, která by se na tyto produkty vztahovala,“ uvádí se ve zprávě. Text dále požaduje „plán na změnu stávajících zákonů a případné vytvoření nových zákonů, s cílem usnadnit výrobu, prodej a vývoz konopných produktů.“

“Nový Zéland by za správných podmínek mohl na konopí vydělat až 1,45 miliard USD (2 miliardy AU / 1,22 miliardy EUR) za 10 let a vytvořit až 20 000 pracovních míst,” tvrdí 60 stránková zpráva novozélandského investora, zaměřujícího se na export konopí. 

Nadšený zastánce

Asociace novozélandského konopného průmyslu (NZHIA) na zjištění zprávy rychle upozornila a poznamenala, že „zdůrazňuje, jak krátkozraké (novozélandské) zákony z ekonomického hlediska jsou a jak je Nový Zéland ve srovnání se zbytkem světa zaostalý.” Prohlásil to  předseda NZHIA Richard Barge pro Scoop Independent News.

„V našem přístupu ke konopí jsme pozadu za ostatními zeměmi,“ řekl Barge. „Ačkoli technické konopí není psychoaktivní, mnoho našich současných zákonů s ním zachází, jako by to bylo,“ dodal.

Podle zprávy může Nový Zéland podnikání v oblasti potravinářských, zdravotnických a průmyslových produktů z konopí zpeněžit. Zpráva naznačuje, že zavedení zpracovatelských odvětví poblíž míst, kde se konopí pěstuje, může podpořit regionální pracovní trh.

Vědecky založený

NZHIA uvedla, že vláda by měla zavést vědecky podloženou regulaci pro výrobu, prodej, dovoz a vývoz nelékařských konopných produktů, která by CBD přeřadila mezi wellness produkty. „To by vedlo k rychlému rozmachu výzkumu a vývoje ve prospěch celé země,“ řekl Barge.

„Průmysl je do toho připraven jít,“ uvedl Barge a poznamenal, že výzkumné a vývojářské organizace, zemědělci a zúčastněné strany z oblasti výroby vláken, potravin, nápojů, přírodních produktů pro zdraví a kosmetiky se přeorientovávají na konopí. „Vše, co potřebujeme je, aby vláda odstranila neoprávněné regulační překážky a byrokracii,“ řekl Barge.

Nick Marsh, konzultant a strategický poradce mnohých energetických a dalších společností napsal, že „zpráva ukazuje nezpochybnitelnou příležitost, kterou průmyslové konopí na Novém Zélandu nabízí, o čemž svědčí rostoucí povědomí o jeho výhodách.“

Bod po bodu

Mimo argumentů pro lepší regulaci a zákony uvádí zpráva několik dalších pozorování a doporučení:

• Novozélandští zákonodárci by měli hledat vodítko mezi legalizačními schématy v různých zemích po celém světě, aby vytvořili celkový plán pro konopný průmysl.

• Vláda se může uklidnit tím, že signatáři Jednotné úmluvy OSN o omamných látkách, kteří liberalizovali své zákony, nebyli potrestáni. Odborný výbor Světové zdravotnické organizace rovněž doporučil OSN zařazení CBD mezi bezpečné látky, přičemž by na něj neměla být vztahována protidrogová pravidla.

• V každém novém nebo pozměněném regulačním rámci je nezbytné objasnit zařazení mnoha produktů obsahujících CBD.

• Pokud ministerstvo zdravotnictví určí výrobky CBD za léčivé přípravky, přestože bude CBD přeřazeno, budou jiné než léčivé přípravky s nízkým obsahem CBD ignorovány a zkomplikovala by se jim cesta na trh.

• Výrobky, které jsou nyní nezákonně vyráběny, prodávány nebo dováženy, jsou nicméně prodávány online a distribuovány na Nový Zéland přímým nákupem spotřebitelů.

• Je třeba vybalancovat zájmy spotřebitelů a zájmy konopného sektoru a vytvořit řádný vývozní program.

• Spotřebitele je třeba chránit, ať už omezením obsahu THC ve výrobcích, určením množství CBD a jiných kanabinoidů, které jsou přijatelné, nebo případně uplatňováním zákona o potravinách, nebo kontrolou přírodních zdravotních produktů.