Nový standard pro stanovení metody, která identifikuje kvalitu semen

Mezinárodní organizace pro tvorbu standardů ASTM International zavedla metodický pokyn pro posouzení kvality konopného semene. Norma je vytvořena pro ty, kdo skladují konopné semínko za účelem zpracování na potraviny, uvedla ASTM.

Tyto normy, které nedávno schválil výbor ASTM pro konopí, poskytují návod zemědělcům a dalším účastníkům odběratelsko-dodavatelského řetězce – od šlechtitelů přes pěstitele konopí včetně provozovatelů skladovacích zařízení až po laboratoře –, jak zajistit kvalitu potravin a bezpečnost spotřebitelů. Nové normy si kladou za cíl posunout mezinárodní obchod na vyšší úroveň, prohlásil zástupce ASTM. 

„Chceme, aby zemědělci, potravinářské společnosti, spotřebitelé i všichni ostatní věděli, že tento standard je podporován konopným sektorem jako dosažitelný a důvěryhodný způsob, jak vyhodnotit potenciální znehodnocení kvality produktu a současně jak pomoci konopnému průmyslu vyrábět kvalitní produkty,“ řekl Terry Grajczyk, člen ASTM International, který zastupuje konopářskou obchodní asociaci Canadian Hemp Trade Alliance.

Nové standardy poskytují možnost, jak identifikovat šarže konopných semen, u kterých hrozí, že by mohla žluknout, a to kvantifikací vyloupaných semen vykazujících změnu barvy. Vzorky z šarží, které vykazují více než 2 % zbarveného loupaného semene, jsou podle norem považovány za ohrožené. ASTM uvedla, že analýza může být rozšířena o laboratorní testy k určení znehodnocení kvality.

Rychlá identifikace kvality konopných semen, která by mohla být nedostačující pro výrobu potravin, dává zúčastněným stranám příležitost hledat jiné možnosti jejich využití, konstatovala ASTM.

Snížení plýtvání

„Plýtvání konopné produkce se předejde, když bude případná nízká kvalita semen včas identifikována a na základě toho bude rozhodnuto o jiném nepotravinářském využití,“ stojí v metodickém pokynu ASTM D8400 nazvaném „Standardní průvodce vyhodnocením míry znehodnocení konopných semen určených pro lidskou spotřebu.“

ASTM rovněž uvedla, že její metodické pokyny týkající se konopných semen jsou v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN a mezinárodními standardy Světové obchodní organizace.

ASTM, jedna z největších dobrovolných standardizačních organizací na světě, je nezisková organizace, která poskytuje platformu pro vývoj a publikování mezinárodních konsensuálních norem pro materiály, produkty, systémy a služby. Dobrovolní členové ASTM zastupují výrobce, spotřebitele, vládní úřady a akademickou obec z více než 140 zemí.

Nové standardy pro loupané konopné semeno jsou k dispozici od ASTM za 48 amerických dolarů (1050 Kč).