Podle francouzské společnosti by změna předpisů vedla k trhu s CBD v hodnotě 1 miliardy EUR

“Pokud by ve francouzských právních předpisech omezujících CBD došlo k rozsáhlým změnám, nastal by v příštích několika letech v tomto odvětví boom,” uvedla francouzská skupina zúčastněných stran ve zprávě parlamentu.

Zatímco francouzský trh s CBD se dnes odhaduje na 150–200 milionů EUR, osvícené regulační změny by mohly do roku 2023 vést k trhu s 1 miliardou EUR, odhaduje francouzská konopná unie Syndicat Professionnel du Chanvre (SPC).

„Tato práce ukázala, že rozvoj CBD odvětví ve Francii brzdí silná právní nejistota a určitá neochota veřejných orgánů, jak národních, tak evropských,“ uvádí se ve v úvodu zprávy Status wellness konopí. „Mise pro zjišťování faktů se domnívá, že tato neochota, která spočívá hlavně v nepřiměřené obavě ze zneužití molekuly extrahované z květu konopí, zbytečně brání růstu trhu, kde má Francie potenciál získat dominantní postavení,“ pokračuje zpráva.

„Správný směr“

Tato zpráva bude vodítkem francouzských zákonodárců, kteří se letos chystají pozměnit národní právní předpisy o konopí. Studie, která je součástí širšího vládního průzkumu o využití průmyslového konopí, čerpala informace od místních úřadů, průmyslových federací, vědců, zástupců Evropské komise, právníků, akademických pracovníků a zúčastněných stran konopného podnikání.

„Tato parlamentní zpráva je krok správným směrem,“ řekla prezidentka SPC Aurélien Delecroix pro Le Figaro, když byla zpráva zveřejněna. „Francie, která se nacházela v obzvlášť špatné situaci, se bude moci v tomto novém odvětví uchytit a pokusit se napravit zpoždění, která doposud utrpěla,“ uvedla Delecroix.

SPC uvedlo, že současná přísná francouzská pravidla týkající se konopí, zakazující používání květů a listů rostliny způsobila, že Francii předběhly trhy Velké Británie, USA a Švýcarska.

Navzdory přísným omezením se  rychle rozmohly obchody, které prodávají CBD v potravinářských výrobcích, olejích, kosmetice, elektronických cigaretách a bylinkách ke kouření. Francie má podle SPC téměř 400 takových maloobchodníků, což je téměř čtyřikrát více, než před dvěma lety.

Přizpůsobení se změnám EU

Parlamentní zpráva ve Francii přichází poté, co Evropská komise koncem loňského roku rozhodla, že CBD není droga. Jedná se o rozsudek, v němž Soudní dvůr Evropské unie (ESD) rozhodl, že CBD nelze považovat za narkotikum a že výrobky CBD by měly požívat stejného volného pohybu zboží mezi členskými státy jako jiné legální výrobky. Případ ESD vznikl na základě odvolání dvou podnikatelů, kteří byli zatčeni za prodej produktů CBD vape vyrobených v České republice na francouzském trhu.

Na popud rozhodnutí ESD přezkoumávají členské státy EU své zákony a předpisy, které budou muset sladit s politikami Evropské komise, jakmile budou institucionalizovány.

Je známo, že Meziresortní mise pro boj proti drogám a návykovému chování (Mildeca) analyzuje, co rozhodnutí ESD znamená pro francouzské právo.

‚Bdělost‘

„Víme, že Mildeca nemusí být nutně v souladu s některými z našich návrhů, jako je revize hladin THC nebo použití květu,“ uvedl pro Le Figaro Ludovic Mendes, poslanec z Moselle. „Vždy si mohou najít důvod blokování. Ale jsme velmi ostražití, proto návrhy předkládáme, “ dodal Mendes.

V ústředním návrhu předloženém ve francouzské zprávě autoři doporučili „povolení pěstování, dovozu, vývozu a použití všech částí rostliny konopí pro průmyslové a komerční účely, včetně květu.“

Zpráva rovněž požaduje zvýšit hladinu THC u konopí při sklizni na 0,6% až 1,0%. Tato úprava by převyšovala úroveň 0,3% THC, kterou Evropská komise nedávno navrhla nahradit současnou bariéru 0,2%. Očekává se, že změna na 0,3% THC pro Evropu začne platit počátkem roku 2023.

Další návrhy

 • Zpráva uvádí dalších 20 konkrétních doporučení francouzské vládě:
 • Zrušte aktuální limitní množství 0% THC v hotových výrobcích a stanovte prahové hodnoty 
 • THC specifické pro různé kategorie hotových výrobků, které pravděpodobně obsahují CBD, jako jsou potraviny, e-kapaliny a kosmetika.
 • Rozšiřte národní katalog konopí o nejdůležitější odrůdy z evropského seznamu odrůd konopí.
 • Rychle pověřte národní a místní konopné organizace, aby začaly provádět zkoušky výsadby konopí na produkci CBD.
 • Přesuňte konopné CBD rostliny do seznamu: „kuřácký výrobek vyrobený z jiných rostlin než z tabáku“ a kontrolní údaje dejte k dispozici testovacím zařízením na THC a CBD.
 • Zintenzivněte opatření proti výrobcům a distributorům, kteří hlásí terapeutická tvrzení o produktech CBD.
 • Změňte databázi kosmetických produktů a přidejte nové položky pro přírodní konopné výtažky ze všech částí rostlin konopí.
 • Spolupracujte s ostatními členskými státy EU na vývoji harmonizovaných mezních úrovní THC pro průmyslové konopí.
 • Získejte souhlas Evropské komise k používání konkrétních zdravotních tvrzení o CBD v potravinářských výrobcích a doplňcích stravy.
 • Definujte nezávazné doporučené denní dávky pro spotřebu CBD a uvěďte jej na balení produktu se zdravotním varováním.
 • Vylučte děti a těhotné ženy z konzumace produktů obsahujících CBD.
 • Zajistěte, aby se na kuřácké výrobky obsahující CBD vztahovaly předpisy týkající se zdravotních varování a zakažte reklamu a prodej osobám mladším 18 let.
 • Vyzvěte velké francouzské společnosti zabývající se výrobou potravin a doplňků, aby co nejdříve podaly žádost u Evropské komise a získaly právo uvádět na trh produkty CBD jako nové potraviny.
 • Nastavte systém podpory pro malé a střední podniky v procesu autorizace nových potravin pro výrobky CBD.
 • Podporujte strukturování odvětví „konopí pro dobré životní podmínky“ SPC a InterChanvre, a dalších obchodních organizací, „s cílem posílit obranu zájmů odborníků na národní a evropské úrovni.“
 • Vyzvěte francouzské veřejné výzkumné ústavy, zejména Národní institut pro zdraví a Lékařský výzkum, aby zahájily práce zaměřené na zlepšení znalostí o přínosech CBD při snižování závislosti na THC a jeho škodlivých účincích na tělo.