Polský Nejvyšší soud rozhodl v neprospěch hygienického úřadu a uznal konopné květy za potravinu

Polský Nejvyšší správní soud rozhodl v neprospěch státního hygienického úřadu a potvrdil legálnost nezpracovaných produktů vyrobených z konopných květů a listů.

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku vyhlásil, že polský Hlavní hygienický inspektorát (GIS) v roce 2019 chybně nařídil stáhnout z trhu kapsle naplněné mletými konopnými květy, nabízené firmou Kombinat Konopny.

„Přijatý rozsudek je pravděpodobně první svého druhu v Polsku a možná i v celé Evropě, jelikož se soud neomezil na bezmyšlenkovitý přepis stanoviska úřadů, ale podrobně se seznámil s podstatou věci,“ vyhlásil jednatel Kombinatu Konopneho Maciej Kowalski.

„Úředníci, kteří záměrně zneužili své pravomoci, zatajovali a zkreslovali informace, ponesou osobní zodpovědnost,“ uvedl Kowalski.

Chybná interpretace

Soud potvrdil, že květové extrakty, jako jsou CBD koncentráty, spadají pod regulaci EU o bezpečnosti potravin. Současně prohlásil, že výklad této regulace úředníky GIS ve vztahu k vrcholkům rostlin v jejich surovém stavu byl chybný. Ti se podle soudu dopustili při postihování Kombinatu Konopneho hrubých procedurálních chyb.

„Okamžitě poté, co bylo firmě v roce 2019 nařízeno stažení výrobku Zioła na Dobry Nastrój (Byliny pro dobrou náladu) z trhu, Kombinat Konopny podal na GIS žalobu, místo aby se jen standardně odvolal proti rozhodnutí úřadu, jak je tomu v podobných případech zvykem.

Zatímco první rozsudek ze strany Okresního správního soudu ve Varšavě stížnost společnosti Kombinat Konopny zamítl, následné odvolání nakonec vedlo vrchní soud k vydání podrobného třicetistránkového rozhodnutí proti postupu GIS – a toto rozhodnutí je konečné.

Ignorování důkazů

Na potraviny, jež mají být uváděny na společný evropský trh a jejichž konzumace není na území Evropské unie prokázaná před 15. květnem 1997, se vztahují přísná pravidla a náročné testy bezpečnosti určené nařízením o nových potravinách platným od roku 2021.

„GIS v první řadě chybně interpretoval ustanovení nařízení o nových potravinách a následně provedl neúplné a minimalizované důkazní řízení bez přihlédnutí k důkazům předkládaným žalobcem, stejně jako důkazům vytvořeným dříve samotným úřadem, které jsou mu známy ex officio,“ píše se v rozsudku Nejvyššího správního soudu.

„Bylo stanoveno, že potraviny, které obsahují části konopné byliny, nejsou předmětem regulace týkající se nových potravin,“ uvedl soud k ustanovení z roku 1997.

Beata Plutowska, specialistka na chemii potravin, manželka Macieje Kowalskiho a jeho obchodní partnerka, shromáždila historickou dokumentaci o užití konopných květů jako potraviny v Evropě před rokem 1997 a poskytla ji právním zástupcům Kombinatu Konopneho.

„Nezpochybnitelné důkazy provedené účastníkem v rámci předmětného řízení prokázaly historii konzumace konopné byliny jako potraviny i jako doplňku běžné stravy,“ shledal soud.

Procedurální pochybení

Kromě nesprávné interpretace nařízení o nových potravinách soud konstatoval i porušení pravidel správního řízení ze strany GIS „prováděním neúplných důkazních řízení a svévolným hodnocením shromážděných důkazů“ a „zahrnutím neadekvátního stanoviska poradního orgánu, což vedlo ke zjištění, že prášek z byliny Cannabis sativa L. je nová potravina.“

Případ může být považován za svého druhu mezník s ohledem na to, že podobným problémům s konopnými vrcholky čelí konopáři i v dalších zemích EU. Například německý Spolkový soudní dvůr minulý rok zrušil usnesení proti skupině prodejců konopného čaje z Braunschweigu a usnadnil tak prodej potravin s obsahem konopných květů a listů na německém trhu.

Podobně byl loni v Litvě přijat zákon, který jasně stanovil, že producenti mohou pěstovat a prodávat konopné květy na domácím trhu. Před schválením tohoto zákona sice mohli litevští zemědělci konopné květy pěstovat a vyvážet, na tuzemském trhu však mohli obchodovat pouze se semenem a stonky.