Pozměňovací návrhy Senátu znamenají ohrožení rozvoje konopné bioekonomiky v ČR

– tisková zpráva spolku Český konopný klastr (CzecHemp) k připomínkám Senátu PČR k novele zákona o návykových látkách

Praha, Česká republika, 30. 7. 2021 – Na své 14. schůzi projednal Senát PČR novelu zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách, která významně ovlivní rozvoj konopného průmyslu, a vrátil ji PSP ČR se dvěma pozměňovacími návrhy. CzecHemp v rámci této tiskové zprávy upozorňuje na nepřesné technické formulace a zároveň zdůrazňuje potřebu schválení novely zákona č. 167/1998 Sb. ve znění umožňujícím stabilní rozvoj konopného průmyslu a bioekonomiky v ČR.

První návrh do textu zákona ukládá pěstitelům konopí pro léčebné použití (KPLP) navíc povinnost mít certifikát správné výrobní praxe výrobce léčivých látek podle zákona o léčivech (GMP). Druhý návrh paní senátorky MUDr. Aleny Dernerové vrací limit pro obsah THC v rostlině technického konopí na dosavadních 0,3%.

Návrh požadující od pěstitelů KPLP certifikaci správné výrobní praxe (GMP) je jen vykonstruovaným problémem a nepochopením procesních postupů. Pěstitelé KPLP jsou dle původního návrhu MZČR vázání evropským standardem Evropské lékařské agentury pro pěstování léčivých rostliny tzv. GACP1). Následné sušení, trimování a balení léčebného konopí pak podléhá GMP. V praxi zajišťuje jak pěstování tak i sušení a balení jedna společnost, a je z podstaty věci jasné, že pěstitel, který chce uvádět na trh léčebné konopí, se bez GMP neobejde. Z tohoto pohledu shledáváme požadavek na GMP u pěstitelů irelevantní.

Zcela proti smyslu novely postoupené Senátu jde pozměňovací návrh druhý. MUDr. Alena Dernerová vyčítá novele rozšíření technického konopí pro obor potravinářství s ohledem na Evropskou legislativu Novel Food i nerespektování mezinárodních úmluv o drogách vzhledem k navýšení limitu THC na 1%. Současné pěstování technického konopí zahrnuje odrůdy zapsané v Evropské knize povolených odrůd2). Pro zapsání do ní musí odrůda konopí prokázat stabilní užitnou hodnotu a od listopadu 20203) dlouhodobě vykazovat obsah THC v celé rostlině pod 0,3%, nikoli 0,2%. Tedy se jedná o limit v EU běžný. Navržené posunutí hranice obsahu THC u pěstovaných odrůd technického konopí na 1% znamená vytvoření bezpečné hranice pro pěstitele technického konopí, kdy vlivem vnějšího stresu dochází u některých konkrétních rostlin k překročení aktuálního limitu. Zabrání se tak trestnímu postihu osob, které konopí nepěstují s úmyslem a reálnou možností výroby omamných a psychotropních látek. Obdobnou výjimku v rámci své právní úpravy zavedly v nedávné době např. Itálie a Švýcarsko a s ohledem na teplotní výkyvy související se změnou klimatu je běžný v právních úpravách řady států světa, zejména těch v nedávné době novelizovaných či vydaných. Návrh je díky principu flexibility mezinárodního práva v souladu s mezinárodními úmluvami i právem EU4). ČR se tímto zařadí mezi země, které si k regulaci konopí hledají vlastní cestu. Navíc v době, kdy nalezení vůle ke změně na mezinárodní úrovni nepřichází ani po 60 letech prohibice, a podobným způsobem, jako u české právní úpravy pěstování a zpracování máku setého, která též překračuje limity doporučené EU.

Potenciál novely přesahuje rámec “byznysu”, když současně nabízí řešení současných společenských problémů jako je zaměstnanost, regenerativní zemědělství, náhrada fosilních zdrojů a ukládání CO2. Je snad ambicí pozměňovacího návrhu omezit rozvoj a konkurenceschopnost českého konopného průmyslu v soutěži s ostatními státy Evropy a světa?

S ohledem na výše uvedené apelujeme na odbornou konopnou veřejnost, aby spolu s námi podpořila novelu ve znění, pro které hlasovala ve 3. čtení v PSP ČR více než ústavní většina všech poslanců a která při zachování standardů ochrany spotřebitelů a veřejného zdraví odstraňuje zásadní legislativní bariéru rozvoje konopné produkce a průmyslu v ČR. Nejedná se zde jen o obchodní příležitost, která je již ze značné části realizována, ale o rozvoj plného potenciál nejstarší kulturní rostliny na světě jako pilíře bioekonomiky podporované European Green Deal EU5) a Agendou udržitelného rozvoje OSN6).

ZDROJE

1)
https://www.ema.europa.eu/en/good-agricultural-collection-practice-starting-materials-herbal-origin
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-good-agricultural-collection-practice-gacp-starting-materials-herbal-origin_en.pdf

2)
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases/search//public/index.cfm?event=SearchVariety&ctl_type=A&species_id=240&variety_name=&listed_in=0&show_current=on&show_deleted=

3)

https://hemptoday.net/european-parliament-signs-off-on-raising-eu-thc-limit-to-0-3/

4)
https://www.researchgate.net/publication/336617754_Scope_and_definition_of_the_exemption_covering_hemp_in_the_international_drug_control_Conventions_A_total_exemption_-_by_purpose

https://www.blackarrowconferences.com/uploads/1/2/3/4/12346638/lorenza_romanese_ihs_2021.pdf

5)

https://www.czechemp.cz/s/TZ_CzecHemp_EuropeanGreenDeal_191217.pdf

6)

KONTAKTY

Český konopný klastr, z.s.
Rousínov 47
473 01 Svor

Web: https://czechemp.cz
Facebook: https://www.facebook.com/CzecHemp/
LinkedIN: https://www.linkedin.com/company/czechemp/
Twitter: https://twitter.com/CzecHemp
Hana Gabrielová
prezidentka
Tel.: +420 777 027 012
E-mail: [email protected]
Ondřej Krásný
manažer
Tel.: +420 773 972 709
E-mail: [email protected]