Pozvánka na evropský webinář s CzecHemp

Skupina sedmi evropských konopných organizací se bude zabývat strategiemi financování inovativních projektů na webináři, který je naplánován na úterý 5. července a bude zdarma přístupný i široké veřejnosti.

Webinář iniciovala organizace HempClub, což je společný projekt, který tento měsíc odstartovaly dva organizace Horizon Europe a Circular Bio-Based Europe. Projekt bude financovat výzkum a inovace zaměřené na využití konopí a dalších obnovitelných zdrojů pro výrobu trvale udržitelných produktů. 

Účastníci online webináře představí doporučení a pokyny, jak využít možná nová partnerství a jak získat potřebné finance. Předloženy budou i již provedené případové studie.

Větší propojení konopného sektoru

„Má-li konopné odvětví využít svůj skutečný potenciál pro hospodářský rozvoj a udržitelnost, je zapotřebí jak veřejné, tak soukromé financování na podporu inovativních podnikatelů a na vybudování potřebné infrastruktury,“ vysvětluje Hana Gabrielová, ředitelka společnosti Hempoint, která je prezidentkou Českého konopného klastru CzecHemp. „Podnikatelé v konopné sektoru také potřebují silné manažerské dovednosti, aby se dokázali orientovat ve vznikajícím sektoru a mohli se sladit s mnoha průmyslovými odvětvími, v nichž má konopí perspektivu.“

Webinář, který se uskuteční příští úterý, je bezplatný a otevřený veřejnosti.

Projekt HempClub, který je financovaný z programu COSME Evropské unie, sdružuje klastry a další organizace působící v oblasti bioekonomiky, pokročilé výroby a produkce konopí. Jeho cílem je vytvořit v EU hodnotové řetězce pro ekologické a soběstačné hospodářství. Kromě toho chce nabídnout nové obchodní příležitosti prvovýrobcům a společnostem v chemickém průmyslu.

Účastníci jsou následující: Lombardy Green Chemistry Cluster, Federcanapa a Italian Cluster of Circular Bioeconomy z Itálie, CzecHemp klastr z Česka, ProduTechCluster z Portugalska, z Itálie, Standortangentur Tirol GmbH: Cluster Mechatronics Tirol z Rakouska a Ind-Agro-Pol z Rumunska.

Přihlásit se můžete zde.

Jedinečný potenciál

„Konopí je díky svým jedinečným vlastnostem, přínosům pro životní prostředí, vysokým výnosům a široké škále využití cennou plodinou pro bioekonomiku. Plodinou, která přispívá k dosažení klimatické neutrality, ačkoli v Evropě stále představuje minoritní plodinu,“ upozorňují ve společném prohlášení organizace.

Webinář si mimo jiné klade za cíl:
  • Zlepšit řízení klastrů prostřednictvím multidisciplinárního školení nejméně 14 manažerů s cílem získat certifikaci Cluster Excellence Label pro nejméně čtyři klastry.
  • Posílit klastry zlepšením portfolia služeb na podporu podnikání. Bude vytvořeno nejméně 14 nových služeb, do nichž bude zapojeno minimálně 300 malých a středních podniků z EU.
  • Usnadnit spolupráci B2B a C2C s cílem posílit meziregionální strategie. A to definováním 20 nových projektů meziregionální spolupráce a vytvořením dvou hodnotových řetězců v konopném odvětví.
  • Uspořádat nejméně 80 krátkodobých výměn s cílem posílit spolupráci a vytváření sítí mezi evropskými organizacemi.
  • Podporovat internacionalizaci, přenos technologií a znalostí.

Zdroj: https://magazin-konopi.cz/pozvanka-na-evropsky-webinar-s-czechemp/