Priorita č.1: Vzdělávat a propagovat ekologické alternativy založené na technickém konopí

Hana Gabrielová je jednou z prvních a nejinovativnějších podnikatelek v oblasti konopí v Evropě a uznávanou odbornicí na zemědělské otázky související s konopím a potravinami. Je zakladatelka a výkonná ředitelka české firmy Hempoint. Ta se zabývá výrobou konopných potravin, prodejem osiv, ale nabízí také konzultace a vzdělávací semináře pro zemědělce, kteří mají zájem pěstovat konopí. Gabrielová je poradkyní Mezinárodního konopného a kanabinoidního institutu v Praze (ICCI) a pracuje na několika iniciativách, které se zabývají environmentálními aspekty konopí a jeho potenciálu v ekologické transformaci, boji s klimatickou změnou a v rozvoji bio-ekonomiky.

HempToday: Nedávno jste byla jmenována odborným poradcem iniciativy Evropské inovační partnerství pro zemědělství(EIP-AGRI). Můžete nám sdělit, o co tam konkrétně jde?

HG: Celým cílem je shromáždit znalosti a zdokumentovat praktické zkušenosti s udržitelnými postupy průmyslového zemědělství, které zároveň podporují produkci potravin. Evropská komise (EC) má různé cílové skupiny, které sdružují odborníky na konkrétní témata za účelem vypracování zpráv, věcných přehledů, nebo čehokoliv, co Evropská komise zrovna potřebuje. Já budu konkrétně obhajovat technické konopí a jeho nejrůznější průmyslová využití v sektorech, kde může jako obnovitelný ekologický materiál nahradit fosilní paliva, urychlit rozvoj regenerativního zemědělství a hrát důležitou roli při zachycování a uzamykání oxidu uhličitého. Práce, kterou v této skupině děláme, je součástí procesu tvorby nových právních předpisů.

HT: Část se týká „špičkových řešení vyvinutých prostřednictvím spolupráce se zúčastněnými stranami“. Jaká řešení a jaká spolupráce?

HG: V prosinci minulého roku zveřejnila Evropská komise tzv. Zelenou dohodu pro Evropu (EU Green Deal). Je to plán jak zajistit udržitelnost hospodářství v EU např. Pomocí rozvoje bio-ekonomiky. Její hlavní pilíře jsou do značné míry spojeny s rostlinnými materiály, obnovitelnými ekologickými zdroji, klimaticky neutrálními a oběhovými produkty (cirkulární ekonomika), novými místními hodnotovými řetězci z odpadu a biomasy a dalšími udržitelnými inovacemi. Ve všech těchto oblastech může konopí hrát zásadní roli a stát se nezbytným nástrojem k dosažení tohoto pozitivního posunu.

HT: Jaké hodnotové řetězce? Jak vypadají?

HT: Jako příklad uvedu CzecHemp, jeden z projektů, na kterých pracuji. Czechemp je klastr soukromých společností, subjektů veřejného sektoru, výzkumných a vzdělávacích institucí, které společně pracují na rozvoji konopného průmyslu v České republice. Jsme partnery Platformy pro bio-ekonomiku České republiky, Národní klastrové asociace a platformy Evropské klastrové spolupráce, což nám dává příležitost promlouvat k mnoha různým aktivním skupinám a zvát je do naší sítě nejen v České republice, ale v celé EU. Společně organizujeme vzdělávací a jiné programy.

HT: Jaké jsou klíčové výzvy, které by v tuto chvíli konopný průmysl měl řešit?

HG: První výzvou pro všechny zúčastněné strany v konopném průmyslu je vzdělávat a propagovat ekologické alternativy založené na technickém konopí. Pokud dokážeme poskytnout jasnou taxonomii pro klasifikaci konopných produktů a jejich přínosů pro životní prostředí a tématu udržitelnosti, mohlo by to být dobrým výchozím bodem pro další rozvoj konopí jako základního nástroje pro globální změnu. To by nám poskytlo způsob klasifikace potenciálu sekvestrace uhlíku v konopné biomase a mohli bychom pak požadovat zvláštní zdanění v souladu s cíli v oblasti změny klimatu.

Další výzvou je, že v odvětví konopí stále chybí jakékoliv normy pro kvalitu produktů a jasné pokyny pro udržitelné postupy pěstování. Také potřebujeme na všech úrovních konopného průmyslu více pracovních sil. To je zapotřebí co nejdříve. Musíme také připravit další generaci profesionálů na základě mentoringu a inkubace malých společností v regionálních centrech nebo družstvech.

Obecná infrastruktura pro zpracování a vývoj technologií specifických pro konopí také poněkud zaostává. Máme před sebou mnoho velkých výzev. Už se ale vytvářejí řešení.

HT: Jaký je váš názor na nedávno odložené hlasování OSN-CND o konopí a jeho odstranění z mezinárodních seznamů drog? Kde nás to zanechává a jaký je dopad na technické konopí?

HG: Rostlina konopí je nezákonná již 59 let, takže buďme trpěliví. Cítím se pozitivně. Dává to čas jak nám na obhajobu, tak vládám k tomu, aby se o své volbě rozhodli se vší vážností a zodpovědně. Nejhorší částí zpoždění je samozřejmě ta, že pacienti s chronickou bolestí budou dále trpět, jelikož stále nemají přístup k lékařskému konopí.

HT: Doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) by znamenala, že přípravky z konopí pro lékařské použití se zanedbatelným obsahem THC (méně než 0.2%) byly odstraněny z působnosti mezinárodního režimu kontroly omamných látek. To má vliv na CBD a další extrakty. Jaký je váš pohled na tuto situaci?

HG: Podle mého názoru jsou doporučení WHO irelevantní. To vše se týká léčiv a farmaceutického sektoru („drog“). Nejde vůbec o technické konopí. V Jednotné úmluvě OSN o omamných látkách (The UN Single Convention on Narcotic Drugs) se nezmiňuje slovo „technické konopí“ ani jednou a konkrétně osvobozuje „konopnou rostlinu“ („cannabis plant“), pokud se používá pro zahradnické a průmyslové účely (konkrétně semena a vlákno).

WHO řídí léčbu a zdraví, takže můžeme ignorovat jejich výroky o jídle, kosmetice, a celkově o čemkoli, co není lékem. Z tohoto důvodu se limit 0.2% THC, který navrhuje WHO, vztahuje pouze na léky, nikoli na potraviny nebo kosmetiku pocházející z konopí.

HT: Jaký je váš výhled pro pěstební sezónu v roce 2020 na základě vašeho dosavadního obchodu s osivy? Jak se to dá srovnat s minulými lety?

HG: Tato nejistá doba může měnit plány mnoha zemědělcům. Nejvíce zmatku a nejistoty přinesla na trh minulý rok Novela o Nových potravinách. Investoři byli zklamaní. Jedinou výhodou je, že se mnoho firem kromě CBD teď začíná zabývat i jinými aplikacemi konopí.

HT: Vidíte nějaký významný posun v typech osiv, které zákazníci kupují? Je většina semen stále určená k produkci květů na CBD?

HG: Před dvěma lety bylo 95% našich dotazů od lidí, kteří žádali o osiva s vysokým obsahem CBD. Musím neustále připomínat, že takováto semena v EU katalogu povolených odrůd nemáme, což znamená, že ty pro pěstování v Evropě nejsou legální. Tento rok máme více žádostí o odrůdy konopí na CBG a na konopné vlákno. Pokračujeme v dodávkách mnoha malých sáčků různých odrůd semen, většinou pro výzkumné účely. To je dobré znamení.

HT: Jaký je váš názor na koronavirus? Ovlivňuje to nějak významně chod vaší firmy?

HG: Je opravdu příliš brzy na to říct, jak to celé dopadne. Zdá se, že s tímto koronavirem by lidé mohli být náchylní k tomu neplatit faktury za objednávky, které nám zadali. Nejsme si tedy jisti, kolik tun osiv celkově rozešleme ve srovnání s minulým rokem. Zatím však necítíme žádný významný dopad na naše podnikání. V následujících týdnech jsme v hlavní sezóně distribuce osiv. Doufejme, že logistika bude stále fungovat a budeme schopni dodat naše objednávky.

HT: Hodně cestujete. Můžete ukázat na nějaké jedinečná místa po celém světě, kde se dějí v konopném průmyslu zajímavé věci?

HG: Jedna z mých oblíbených zemí je Nepál. Jejich projekt budování domů z divokého konopí a konopné uhlí pro potravinové doplňky jsou mé dva oblíbené projekty. Indie je také má oblíbená země, zejména díky své ájurvédské tradici a receptům na konopí, které existují už stovky let, ale které se již nepoužívají, protože zásobování bylo zakázáno prohibicí.

Jak jsme se v loňském listopadu dozvěděli na Summitu Latinské Ameriky a Karibiku v Uruguayi, právě na jihoamerickém kontinentu se dává hodně věcí do pohybu. V Kanadě se odehrává mnoho zajímavých inovací díky poptávce po kondenzátorech do aut a novým technologiím na zpracování konopných potravin.

HT: Protože všichni v tomto odvětví jsou teď nuceni zpomalit kvůli koronaviru, jak podle vás můžeme využít svůj čas konstruktivně?

HG: Doufám, že využijeme příležitost pozastavit se, otevřít oči a podívat se na to, co jsme udělali naší Matce Zemi, a konečně začít přinášet řešení na místo dalšího ničení. Technické konopí bude v tomto procesu hrát velkou roli.