Projekt EU pracuje na využití konopí a dřevních biomateriálů v klíčových odvětvích průmyslu

Výzkumný a inovativní projekt financovaný EU pokročil ve vývoji plně biologických kompozitů z konopných a dřevěných surovin pro automobilový, letecký a zvukový sektor.

Projekt SSUCHY Sustainable Structural and Multifunctional Biocomposites from Hybrid Natural Fibres and Bio-based Polymers (udržitelné strukturální a multifunkční biokompozity z hybridních přírodních vláken a biologických polymerů) si klade za cíl ukázat možnosti, jak bio-surovinami nahradit tradičních materiály a produkty fosilních komponent.

Iniciativa usiluje o zlepšení nosnosti, snížení hmotnosti, zvýšení odolnosti, tlumení vibrací, vibroakustickou kontrolu a zpomalení hoření u výrobků na bázi dřeva a konopných vláken.

Zesílené konopné tkaniny

SSUCHY uvedl, že bylo dosaženo pokroku v kultivaci a primárním a sekundárním zpracovatelském kroku k získání vysoce kvalitních vyztužených konopných tkanin pro strukturální aplikace.

Doposud byly vyvinuty prototypy „zeleného“ reproduktoru a panelu kokpitu letadla z biologického materiálu. Iniciativa chystá do poloviny roku 2021 výrobu prototypů elektrického skútru, založeného na biotechnologii a konopné podlahy kufru pro automobilový průmysl. 

Standardy

SSUCHY pracuje na mnoha úrovních technologické připravenosti, standardech pro konzistenci a technické vyspělosti v různých typech aplikací. Standardy byly vyvinuty americkým ministerstvem obrany a později byly přijaty Evropskou kosmickou agenturou, byly rovněž zahrnuty do programu EU pro inovace technologií Horizon 2020 a zohledňují některé mezinárodní produkční standardy ISO.

SSUCHY pokrývá celkový hodnotový řetězec, počínaje dodávkou biomasy, po zpracování zahrnující vyztužení rostlinným vláknem, až po návrhy a výrobu kompozitních sendvičových materiálů prostřednictvím prototypů.

Plánované školení

Očekává se, že v příštím roce bude v rámci projektu dokončena výroba a testování celé řady demonstračních produktů a začne organizování školících kurzů pro studenty magisterského a doktorského studia, které se budou týkat nejnovějších poznatků o přírodních vláknech.

Správci tvrdí, že síť propojených regionálních ekonomik EU by mohla pomoci rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a místních surovin, aby uspokojila poptávku po místně vyráběném zboží.

17 partnerů

Konsorcium SSUCHY tvoří 17 partnerů ze 7 evropských zemí, včetně akademické obce, malých a středních podniků a průmyslových skupin.

Mezi francouzské partnery patří Université de Franche-Comté, koordinátor projektu; Centre National de la Recherche Scientifique; École Nationale Supérieure Arts & Industries Textiles; IAR, francouzský klastr pro biohospodářství; École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes; a Université de Bourgogne; Trèves.

Dalšími partnery jsou: European Aerospace Design Consultants, EADCO, Německo; University of Bristol, UK; Wilson Benesch, Velká Británie; University of Derby, UK; Katholieke Universiteit Leuven, Belgie; Linificio e Canapificio Nazionale Srl, Itálie; Università cattolica del Sacro Cuore, Itálie; NOURYON, Nizozemsko; NPSP BV, Nizozemsko; a švédská univerzita ve Stockholmu.