S integrací a konsolidací dodavatelských řetězců rostou v Asii příležitosti

ROZHOVOR: Hugh Napier

Hugh Napier vnáší své zkušenosti z oblasti komoditního obchodování a finančnictví do rozvíjejícího se konopného sektoru s posláním učinit z konopí novou globálně obchodovanou zemědělskou komoditu. Hugh má za sebou více než sedm let obchodování se zemědělskými komoditami; pracoval jako obchodní zástupce v Cargill’s World Trading Group v Ženevě a manažer pro rozvoj podnikání a obchodník pro ED&F Man Asia.

HempToday: Jak rychle podle tebe může technické konopí zaujmout místo mezi běžnými zemědělskými komoditami? Co se musí stát, aby se konopí v tomto směru posunulo?

Hugh Napier: Když přemýšlíme o technickém konopí jako zemědělské komoditě, je třeba přemýšlet o třech různých zemědělských trzích:

  • Kanabinoidy: Nepředpokládám, že se trh s kanabinoidy vyvine v komoditní zemědělský trh, spíše očekávám, že se rozvine v trh se speciální výživou či farmakologickými ingrediencemi s lokalizovanými výrobními centry a silně kontrolovanými integrovanými dodavatelskými řetězci. Za příklad podobného trhu vezměme produkci máku v Tasmánii, kde se vyrobí 50 procent legálních opioidů světa.
  • Vlákno a semeno: Očekávám, že funkční mezinárodní trh s vláknem a semenem se ustaví do pěti let. Přispět k tomu může, když o přínosech konopí jako udržitelné alternativy a vhodné meziplodiny budou vzděláváni vedle zemědělců také výrobci a zákazníci. To zajistí dostatečnou poptávku po novém zboží.

HT: S ohledem na celosvětovou nestabilitu trhu s CBD, co bys řekl v tuto chvíli investorovi, který se zajímá o tento sektor?

HN: Stále je tu celosvětově množství příležitostí v hodnotovém řetězci a na úrovni maloobchodu. Současně bych investorovi, jež se zajímá o zemědělskou produkci a zpracování technického konopí na kanabinoidy, doporučil si pečlivě nastudovat vývoj amerického trhu s technickým konopím, který je příčinou a epicentrem globální nestability trhu s CBD.

Je potřeba si uvědomit, že přístup „když to postavíš, přijdou“, uplatněný v oblasti pěstování a extrakce v roce 2019 ve Spojených státech do značné míry selhal. Z toho důvodu musí budoucí investoři v nových výrobních regionech pečlivě zhodnotit a konzervativně odhadovat odbytovou poptávku pro své rostliny nebo vyrobený extrakt.

HT: Jaký je tvůj pohled na Asii? Co jí dělá pro AlmaStone zajímavou? Co bys řekl investorovi zajímajícímu se o Asii?

HN: Region Asie je rozhodující článek v globálním potravinovém řetězci, představuje 19 % všech světových potravin a 31 % všech potravinových a zemědělských dovozů. My v AlmaStone poskytujeme likviditu odvozenou z financování obchodu našim asijským klientům na již zavedených i nově vznikajících trzích v regionu a vnímáme významné příležitosti růst spolu s našimi asijskými agro-byznys partnery, spolu s tím, jak se integrují a konsolidují v celém dodavatelském řetězci.

Budoucím investorům bych vzkázal, že velká a stále rostoucí asijská populace spolu se zvyšujícími se příjmy a rozšiřující se střední vrstvou bude nadále zvyšovat poptávku po potravinách a zemědělských komoditách a zdrojích. Avšak omezená zemědělská půda, nevhodný management vodních zdrojů a omezenost zdrojů obecně, zhoršování stavu životního prostředí a degradace půdy i neadekvátní infrastruktura limitují jejich produkci.

V důsledku toho potřeba dovozu a lokálních i zahraničních investic Asie a zvláště Číny rozšiřuje existující příležitosti pro externí investory v celém dodavatelském řetězci.

HT: Která konopářská odvětví nabízejí dlouhodobý potenciál? V čem jsou skutečné příležitosti mezi jednotlivými sektory s výjimkou CBD? 

HN: Dlouhodobý potenciál a příležitost existuje napříč konopnými sektory bez ohledu na to, zda je rostlina pěstována pro kanabinoidy, vlákno nebo semeno. Nicméně, klíčem pro účastníky v každém jednom konopářském odvětví je zajištění toho, aby obchodní modely byly nastaveny pro přiměřený růst odpovídající skutečné odbytové poptávce a proti tomu očekávané velikosti trhu.

HT: Co nabízí AlmaStone „smart“ podnikatelům?

HN: AlmaStone poskytuje finanční řešení na všech úrovních dodavatelského řetězce. Máme zkušenosti a znalosti pro usnadnění mezinárodních transakcí, poskytujeme podnikatelům v zemědělství celou sadu obchodně-finančních nástrojů, které jim pomáhají dostat byznys na globální úroveň.