S postupujícím vývojem regulačního prostředí bude z Latinské Ameriky konopný leader

ROZHOVOR: Zakládající člen Gmiracle SAS v Bogotě Leandro McMahon. Účastnil se debat kolumbijského kongresu a kulatých stolů kolumbijského ministerstva zdravotnictví během regulačního procesu, týkajícího se konopí pro lékařské a vědecké účely. Jako generální ředitel společnosti Gmiracle byl zodpovědný za podávání a získávání licencí souvisejících s konopím od různých vládních ministerstev. Gmiracle nyní získává povolení kolumbijské vlády k vývozu derivátů konopí pro lékařské a vědecké účely.

HempToday: Můžete nám stručně říci něco k potenciálu konopí v Latinské Americe? 

Leandro McMahon: Latinská Amerika má ideální podmínky stát se „světovou zemědělskou spíží“. Zkušenosti z Argentiny, Kolumbie, Brazílie a Uruguaye ukazují obrovský potenciál tohoto regionu. S postupujícím vývojem regulačního prostředí se Latinská Amerika stane hlavním producentem v tomto průmyslu.

HT: Jaká je další fáze vývoje v regionu? Co je teď nejvíce potřeba?

LM: Aby byl náš region konkurenceschopný, musíme investovat do genetického zlepšení, „precizního zemědělství“ a vývoje produktů. Neměli bychom se soustředit pouze na výnosy plodin a účinnost. Vytváření hodnoty spočívá ve vývoji technologií a znalostí ve spolupráci se všemi průmyslovými odvětvími, která budou konopí používat jako surovinu.

HT: Jaké výhody nabízí Kolumbie těm, kteří by mohli chtít investovat do kolumbijského průmyslu s technickým konopí?

LM: Kolumbie je země, která má napříč různými regiony miliony hektarů vhodných pro pěstování technického konopí. Zeměpisné podmínky, 12 hodin denního slunečního světla v průběhu celého roku, bohaté vodní zdroje, nízké náklady na práci a zemědělské tradice znamenají, že Kolumbie má velký potenciál být jednou z předních zemí pro pěstování technického konopí.

HT: Na jakých projektech momentálně pracujete?

LM: Náš projekt má několik skladeb. Za prvé máme skleníky se třemi hektary rostlin, kde se od začátku počítá s produkcí kanabinoidů pro farmaceutické použití. Současně pracujeme na vývoji genetiky, která nejlépe vyhovuje podmínkám naší země, jakož i na optimalizaci extrakčních procesů. V nadcházejících letech budeme pracovat na standardizaci našich výrobních procesů tak, aby postupně rostly spolu s tržní poptávkou.

Seznamte se s Leandrem McMahonem na Summitu Latin American & Caribbean Hemp, 8.-9. listopadu 2019 v Montevideu, Uruguay.

Pracujeme také na vývoji produkčních modelů, které vygenerují vyšší příjmy pro zemědělce v našem regionu, a to prostřednictvím sdružení malých pěstitelů, která jim umožňují účastnit se většího produkčního řetězce s technickým konopím.

HT: Na jakých věcech pracuje Gmiracle s Kolumbijskou národní univerzitou?

LM: Vyvíjíme výzkumný program charakterizující kolumbijské odrůdy osiva a vytváříme protokoly plodin, které nám umožňují získat plodiny lepší. A ve spolupráci s biotechnologickým oddělením vyvíjíme protokoly pro produkty na bázi konopí v souladu s platnými předpisy Kolumbijského národního úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (INVIMA).

HT: Jak na konopí v tuto chvíli nahlíží kolumbijská společnost? Přetrvává stigma? Nebo i to se mění? 

LM: Podle mých zkušeností je problém prohibice a stigmatizace způsoben hlavně neznalostí společnosti a zákonodárců o výhodách, které může tato rostlina pro zemi přinést. Za druhé, nedostatek informací získaných v průběhu času neumožnil podnikatelům a obecně celé společnosti zapojit se do rozvoje tohoto odvětví. Z tohoto důvodu je propagace výhod a příležitostí, které má právě Kolumbie (její potenciál být jedním z největších producentů konopí na planetě ) součástí celého procesu destigmatizace. 

HT: Co vás pohání ve vaší práci? Co je vaším posláním?

LM: Víme, že budoucnost civilizace závisí na zodpovědné spotřebě zdrojů planety a kolektivním vědomí, které může vést k novému, udržitelnému ekonomickému modelu žití. Jsme si jisti, že konopí může mít největší ekonomický, sociální a politický dopad při dosahování Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs).