Spojené státy poskočily na třetí místo v globálním žebříčku zemí pěstujících konopí

U.S. Hemp Crop Report

USA se na žebříčku zemí pěstujících technické konopí dostalo na jednu z nejvyšších příček. Podle neziskové organizace Vote Hemp se zde v roce 2018 téměř ztrojnásobila celková výměra půdy osetá technickým konopím a vyšplhala se na 78,176 akrů (31 000 hektarů). V roce 2017 Vote Hemp zaznamenala v USA kolem  25 000 akrů konopných polí. Konopí pěstovalo v USA v roce 2018 dvacet tři států.

V celosvětovém měřítku to momentálně staví USA na třetí místo, a to hned za světovým lídrem Čínou (s výměrou 162 000 ha/400,000 akrů) a severním sousedem Kanadou (s výměrou 40 000 ha/42,000 akrů). V porovnání s předním Evropským pěstitelem Francií (s výměrou 17 000 ha/42,000 akrů) tak USA pěstuje téměř dvojnásobné množství.  V celé Evropě bylo v roce 2017 (nejaktuálnější data) technické konopí pěstováno pouze na 44 000 ha/110,000 akrů.

Montana a její rychlý nárůst

U.S. Hemp Crop Report by Vote Hemp

Rychlá expanze konopných polí v USA byla způsobena především očekávaným odhlasováním zákona o zemědělství z roku 2018 (2018 U.S. Farm Bill), který konopí vyjmul ze seznamu narkotik. Zákon vstoupil v platnost na konci prosince 2018. Jedním z hlavních faktorů, které přispěly k růstu osetých polí na území USA, byla silná poptávka po CBD.

Z území Spojených států měla v loňském roce nejvíce konopných polí s celkovou výměrou cca 9 000 ha Montana, což je drastický nárůst oproti 219 ha zasetým v předchozím roce 2017. Montana předčila dokonce i Colorado, dlouhotelého lídra v oblasti technického konopí, který byl v loňském roce druhým největším pěstitelem v USA s celkovou výměrou přibližně  8 700 ha, informovala Vote Hemp.

Rozšiřuje se také výzkum 

Státní licence na pěstování technického konopí byly vydány 3 534 zemědělcům a výzkumným pracovníkům, což představuje více než dvojnásobek počtu licencí vydaných v roce 2017.  Do výzkumu se mimo jiné zapojilo i 40 univerzit. 

Nový zákon o zemědělství z roku 2018 (2018 Farm Bill) byl odhlasován a uveden v platnost v prosinci loňského roku a obsahuje sekci o produkci konopí „Hemp Production“, která vyňala konopí ze seznamu kontrolovaných látek (Controlled Substances Act). Ministerstvo zemědělství v USA tak získalo plnou federální a regulační pravomoc a umožňuje jednotlivým státním zemědělským oddělením předkládat programové plány ke schválení. Státy si poté produkci konopí sami regulují. 

Definice celé rostliny

Kromě definování technického konopí jako konopí, které neobsahuje více než 0,3% THC v sušině, uvádí zemědělský zákon z roku 2018 technické konopí jako celou rostlinu, včetně rostlinných výtažků. Zákon také odstraňuje možné překážky v cestě rychle narůstajícímu průmyslu s technickým konopím a to zejména povolením a podporou přístupu k federálnímu financování výzkumu, odstraněním omezení v sektorech bankovnictví, práv na vodu a dalších regulačních překážek, kterým v současné době konopný průmysl v USA čelí. Zákon výslovně povoluje i pojištění konopných plodin.

41 států je aktivních

Čtyřicet jedna států v USA označilo technické konopí jako rozeznatelné a odstranilo překážky k jeho produkci:

 • Alabama
 • Alaska
 • Arizona
 • Arkansas
 • California
 • Colorado
 • Connecticut
 • Delaware
 • Florida
 • Hawaii
 • Illinois
 • Indiana
 • Kansas
 • Kentucky
 • Maine
 • Maryland
 • Massachusetts
 • Michigan
 • Minnesota
 • Missouri
 • Montana
 • Nebraska
 • Nevada
 • New Jersey
 • New Mexico
 • New York
 • North Carolina
 • North Dakota
 • Oklahoma
 • Oregon
 • Pennsylvania
 • Rhode Island
 • South Carolina
 • Tennessee
 • Utah
 • Vermont
 • Virginia
 • Washington
 • West Virginia
 • Wisconsin
 • Wyoming