Stanovisko nejvyššího soudního poradce EU podporuje stakeholdery s CBD

Na trhu mezi členskými státy EU by podle právního poradce Evropského soudního dvoru mělo být povoleno obchodování s CBD. Nedávné stanovisko generálního advokáta Evgeni Tančeva zpochybňuje současná francouzská pravidla, která zakazují uvádět na trh produkty pocházející z konopných květů a z celé konopné rostliny, včetně CBD.

Advokacie pramení z případu, kdy byli 2 ředitelé francouzské firmy Kanavape odsouzeni podle vnitrostátních zákonů o omamných látkách a potrestáni 18-měsíčním odnětím svobody. Krom toho dostali i pokutu 10 000 EUR. Případ se soustředil na marketing a prodej e-cigaret Kanavape s olejem CBD dováženým z České republiky.

Přísné Francouzské zákony

Francouzské zákony týkající se technického konopí, považované za jedny z nejpřísnějších v EU, umožňují pouze produkci vláken a semen. Zpracování celé rostliny není dovoleno. Tento zákaz znemožňuje extrakci CBD, které je koncentrováno zejména v květech rostliny.

Tanchev zdůraznil, že dovoz CBD nemůže být zakázán, a to na základě pravidel EU týkajících se volného pohybu zboží mezi členskými státy a mezi nimi.

Zatímco francouzské orgány v původním případě uváděly „zásadu předběžné opatrnosti“, jejíž cílem je ochrana spotřebitelů jako základ pro původní sankci firmy Kanavape, Tanchev uvedl, že francouzská vláda jasně neprokázala jediný škodlivý účinek používání oleje CBD v e-cigaretách.

Není to droga

„Vědecky nikdy nebylo prokázáno, že by cannabidiol (CBD) měl jakékoliv psychotropní účinky,“ řekl generální advokát ve stanovisku pro ECJ Nejvyšší soudní dvůr Evropské unie.

Rovněž poznamenal, že CBD by podle francouzského práva nemělo být považována za drogu, jinak by vyhláška byla v rozporu s Jednotnou úmluvou OSN o omamných látkách z roku 1961, která CBD za narkotika nepovažuje.

Přestože Evropský soudní dvůr není názorem Tančeva nijak vázán, jeho konečná rozhodnutí se většinou řídí zjištěními generálního advokáta.

Potřeba jasných pravidel

Kanavape uvedl, že vyčerpávající povaha řízení ve věci a její postoupení až k Evropskému soudnímu dvoru jasně ukazuje, že je třeba vytvořit jasný regulační rámec pro výrobu a prodej CBD, a to nejen ve Francii, ale v celé EU. Právníci společnosti Kanavape poznamenali, že výsledek by nakonec mohl donutit jiné země k přehodnocení svých předpisů týkajících se výroby a prodeje CBD v souvislosti s pravidly EU o volném pohybu zboží.

Sita Schubert, generální sekretářka nově vytvořené Evropské asociace léčebného konopí (European Medicinal Cannabis Association EUMCA), souhlasila s jejich názory a potvrdila, že případné rozhodnutí Evropského soudního dvoru by mohlo mít dopad na širší pravidla pro CBD. „Jasně to zdůrazňuje, že v rámci nové vyhlášky by měla být i pravidla o uvádění produktů CDB na trh,“ řekla pro EURACTIV.

Očekává se, že konečné rozhodnutí vydá lucemburský Evropský soudní dvůr v září 2020.