Stavební materiály z konopí hrají velkou roli při obnově životního prostředí

Podle Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) přispívá odvětví konvenčních staveb až k 30% celkových ročních emisí skleníkových plynů na celém světě. Pokud se nic nezmění, v příštích 20 letech se tyto emise více než zdvojnásobí. Řešením může být konopí.

Rezidenční i komerční konopné stavební projekty lze již najít po celém světě, včetně USA. Náklady na materiály na bázi konopí jsou relativně vysoké z důvodu omezeného počtu dodavatelů. To totiž často znamená přepravovat v podstatě jednoduchou slámu na dlouhé vzdálenosti.

Zdravější životní prostředí

Konopné stavební materiály vyrobené ze stonků si získávají uznání především proto, že vytvářejí zdravější životní prostředí. Podle Americké rady pro zelené budovy (USGBC) je konopí netoxická surovina, která poskytuje řadu jedinečných vlastností pro širokou škálu stavebního využití.

Konopné stonky dodávají dva důležité vedlejší produkty pro stavební průmysl. Vnější, neboli lýková vlákna jsou cenově konkurenceschopnou a udržitelnou alternativou ke skelné vatě jako izolačnímu materiálu. Izolace z konopných lýkových vláken vytváří vzduchotěsnou hmotu s minimálními tepelnými ztrátami, která nebude plesnivět. Použití této izolace umožňuje jakékoli konstrukci automaticky splňovat konstrukční standardy LEED pro energetickou účinnost. Konopná izolace z lýkových vláken má také vynikající akustické vlastnosti a vysokou úroveň požární odolnosti.

Vnitřní jádro stonku (pazdeří), nasekané a smíchané s vápnem a vodou, vytváří konopný beton. Ten je vynikající pro stavbu konopných stěn a nosné i nenosné konopné stavební materiály jsou již k dostání na trhu.

Energeticky úsporné

Konstrukce postavené z konopného betonu jsou vysoce energeticky účinné, díky nízké tepelné vodivosti, vysoké tepelné kapacitě a vysokým izolačním hodnotám. Testování ukázalo, že dům z hempcrete je přibližně o 80% energeticky úspornější, než dům s konvenční regulací teploty a přináší roční „snížení“ uhlíku CO2 přibližně o 8 000 kg. Konopná izolace a hotové výrobky zůstávají energeticky účinné po celou dobu jejich instalace. Jak dlouho to je? V japonském Naganu je národní kulturní památkou konopný dům postavený v roce 1698, před více než 300 lety. Stále stojí!

Ačkoli stavební náklady na konopný beton mohou být až o 10% vyšší, než u tradičních dřevěných obytných konstrukcí, nižší náklady na energie rozdíl vyrovnají. Konstrukce z hempcrete je již cenově přímo konkurenceschopná  konstrukcím z cihel a dýhy. Konopné materiály přinášejí i další výhody, jako nižší náklady na vytápění a klimatizaci a lepší ventilaci celé uzavřené konstrukce. Snad nejdůležitější je, že konopné stavební materiály vytvářejí zdravější a pohodlnější životní prostor.

Očekává se, že ceny konopného pazdeří klesnou, jakmile iniciativy v oblasti zpracování konopných slámy začnou dodávat na trh kvalitnější výrobky z konopných vláken.

Usazování uhlíku

Hempcrete, který je dnes považován za energeticky nejúčinnější stavební materiál na trhu, je také úžasným nástrojem pro sekvestraci uhlíku.

Pěstování konopí pro podporu výrobního řetězce stavebních materiálů řeší vážné problémy, na které mimo jiné upozornil Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu. Ten doporučil, aby se zemědělci zaměřili na obnovu nadměrně obdělávané a opotřebované půdy jako na nejjednodušší způsob, jak snížit globální uhlíkovou stopu. Půda je mocné a relevantní úložiště uhlíku a obsahuje jej více, než atmosféra a veškerá živá zeleň dohromady. Podle doporučení panelu konopné rostliny zvyšují a předefinují přirozenou schopnost země absorbovat „přebytečný“ uhlík.

Zlepšení půdy

Konopí zlepšuje půdu, ve které je pěstováno. Kořeny sahají hluboko a čerpají toxiny ze země a CO2 ze vzduchu přímo do samotné rostliny, kde jsou trvale uloženy v buněčných stěnách. Průmyslové konopí pěstované na jednom akru může ročně absorbovat 10 tun CO2 z atmosféry a izolovat ho 4,2 tuny.

Konopí je největším nástrojem pro sekvestraci uhlíku v přírodě a jeho vlákno poskytuje jedinečné, významné vlastnosti, díky nimž je neocenitelné v pokračujícím globálním úsilí o kontrolu změny klimatu. Konopí a konopné stavitelství může hrát klíčovou roli při zvrácení rostoucího nárůstu CO2, který nyní ohrožuje lidstvo i celou planetu.