Technické konopí: „Slibná obnova“ rozvoje venkova v Evropě

Francesco Mirizzi byl tento měsíc jmenován do pozice Senior Policy Advisora v Evropské asociaci technického konopí (EIHA) poté, co pracoval dva roky v Copa-Cogeca, jednom z nejsilnějších sdružení zemědělců v Evropské unii. Je odborníkem v oblasti lobbování v EU i na mezinárodním poli a má bohaté zkušenosti v soukromém i veřejném sektoru (Pernod Ricard SA, regionální správa Puglia). Krom toho má zkušenosti v průmyslech s konopím, bavlnou, lnem, vínem, lihovinami, chmelem, olivami a olivovým olejem. Mirizzi se zabýval politickými oblastmi, jako je např. rozvoj venkova a mezinárodní bilaterální vztahy. Během stáže v Evropské komisi získal znalosti o rozšíření Evropského hospodářského prostoru a Evropského sdružení volného obchodu (European Economic Area and the European Free Trade Association enlargement).

HempToday: Jak může technické konopí pomoci rozvoji venkova v EU? Ve kterých zemích nebo regionech je jeho dopad nejslibnější?

FM:Představuje v podstatě takovou slibnou obnovu rozvoje venkova. Zemědělství dnes dramaticky potřebuje pracovní sílu a správnou mentalitu, aby se přizpůsobilo rychle se měnícímu světu. Zúčastněné strany v konopném průmyslu, zejména ty, které v minulých desetiletích neúnavně bojovaly za lepší pověst konopí, mají ten pravý profil k zahájení potřebné revoluce v zemědělském odvětví.

Nejslibnějšími zeměmi jsou podle mého názoru Francie (z důvodu svého postavení jako dlouholetého producenta); Itálie (zejména pokud jde o potravinářské přípravky), vliv značky „Made in Italy“ a zkušenosti zpracovatelů potravin; dále pobaltské země, kde byl v posledních letech pozorován nárůst v konopném zemědělství; a nakonec Polsko a Rumunsko, kde je popkultura kolem konopí stále silná.

HT: Jaké jsou klíčové věci, které by EIHA chtěla vidět v nadcházejících reformách společné zemědělské politiky EU (CAP)?

FM: Očekáváme, že Evropský parlament na plenárním zasedání potvrdí navrhované zvýšení maximální povolené hladiny THC na 0.3%. To by celému odvětví umožnilo sladit se s mezinárodními standardy a zahájit šlechtění nových a přizpůsobenějších odrůd.

Kromě toho budeme pečlivě dodržovat pravidla pro provádění „podpory odvětví“ (sectoral aids). Po zavedení nové reformy SZP budou mít členské státy možnost věnovat část peněz z rozpočtu přímých plateb SZP na podporu odvětví technického konopí.

Kromě toho žádáme, aby bylo technické konopí uznáno jako plodina s vysokou kapacitou ukládat uhlík, a proto podléhalo nižším požadavkům na ekologizaci.

Žádáme také zákonodárce, aby v odvětví s konopím povolili registraci označení původu a zeměpisného označení.

HT: Kritici tvrdí, že podpora v rámci SZP je nevyvážená a často ve prospěch velkých farem. Očekáváte nějaké významné změny v nadcházející reformě SZP, které by tuto nerovnováhu mohla obecně vyřešit? Koneckonců, většina konopných farem je relativně malá.

FM: Otázka ekonomické udržitelnosti zemědělského modelu je jádrem diskusí. S ohledem na nedávný globální vývoj se domnívám, že karty budou brzy znovu zamíchány a zákonodárci zaujmou odvážnější přístup ve prospěch družstev a malých zemědělců.

Měli bychom tak uznat obecnou podporu Komise a Parlamentu malým a středním podnikům (i když to mnohým přišlo málo). Nový návrh Komise například navrhuje omezit finanční podporu na 60 000 EUR na farmu, čímž se vyhne příliš velkému podílu pro velké hráče. Navíc i v současné SZP existuje zvláštní fond pro drobné zemědělce.

Pokud však členské státy nebudou hlasovat o konzistentním a přiměřeném rozpočtu SZP, lze toho dosáhnout jen velmi málo.

HT: Jak funguje zemědělský dotační program EU pro pěstitelé konopí v praxi?

FM: Podrobná pravidla budou stanovena později a ve většina případech na vnitrostátní úrovni. Druhy intervencí, které bude možné financovat, jsou mimo jiné: investice do hmotného a nehmotného majetku, zřizování vzájemných fondů, propagační činnost, ekologická produkce atd. Podobná opatření již existují mimo jiné i v odvětví vína, ovoce a zeleniny.

Tyto dotace však nejsou automatické. Členské státy se musí rozhodnout je v nadcházejícím roce zemědělcům přidělit. Pro zajištění toho, aby bylo odvětví konopí v budoucnu podporováno z fondů SZP je klíčové zapojení členů EIHA a celého průmyslu kolem technického konopí.

Dosud víme, že Francie byla první zemí, která přišla s myšlenkou zahrnout technické konopí do své budoucí strategie SZP. Věříme, že více členských států učiní totéž.

HT: Jaké jsou nejdůležitější skupiny politických zástupců v EU, které musíme v otázkách konopí oslovit?

FM: První cílovou skupinou naší komunikace a advokacie jsou poslanci Parlamentu a úředníci pracující v Evropské komisi. Kupodivu, většina z nich nemá žádnou představu o ekologických účincích technického konopí, ani o produktech, které se z něho dají vyrobit. Zaměříme se na navýšení vzdělávacích příležitostí pro různé zúčastněné strany v Bruselu.

EIHA vynaloží velké úsilí na zdůraznění využití konopí v textilním průmyslu ale také ve stavebnictví. Pokud se zaměříme výhradně na CBD, nedokážeme ukázat širší užitečnost této neuvěřitelné plodiny.

HT: Jak se dá srovnat postavení technického konopí v politice EU s dlouhodobějšími odvětvími, ve kterých jste v minulosti pracoval? Jak byste ohodnotil celkové postavení technického konopí jako plodiny v programech a institucích EU? Kde je potřeba změna a vylepšení?

FM: Bohužel potřebujeme ještě hodně změn. Technické konopí nelze v rámci politik EU srovnávat s žádnou jinou plodinou. Negativní obraz, který si plodina již řadu desítek let nese, účinně přispěl k její zapomnění (kromě několika spíše matoucích pravidel pro obsah THC). Na rozdíl od jiných zemědělských komodit, které jsou všechny vysoce regulovány množstvím nejrůznějších pravidel, musí být u technického konopí všechno postaveno od začátku.

Úkolem asociace EIHA bude zřídit strukturu skutečného trhu s konopnými produkty v celé EU s jasnými a společnými pravidly.

HT: Jak důležitá je spolupráceasociace EIHA s mezinárodními institucemi? Jaké jsou klíčové vztahy a jaké jsou společné cíle?

FM: OSN (Organizace spojených národů) a WHO (Světová zdravotnická organizace) jsou například instituce, u nichž je třeba rozvázat hlavní uzel. Proto se EIHA bude angažovat v těchto dvou institucích, ještě důrazněji než v minulosti. Dlouho očekávaná změna v systému plánování drog je stále jednou z našich hlavních priorit a největší překážkou globálního rozvoje konopného sektoru.

HT: Dejte nám krátký příklad toho, jak funguje účinná tvorba politiky na úrovni EU.

FM: Na rozdíl od toho, co si mnozí myslí, je tvorba politiky EU velmi inkluzivní a transparentní: všechny zúčastněné strany mají rovný přístup k institucím EU. Podle mých zkušeností jsou nejúčinnějšími zúčastněnými stranami ty nejinovativnější subjekty schopné poskytnout konstruktivní návrhy, bez ohledu na jejich velikost. Takže myslím, že jsme zatím v dobré pozici.