Tisková zpráva – Historický milník: OSN uznává léčebné konopí

Nezisková organizace FAAT je roku 2015 aktivně zapojena do snahy o vyjmutí konopí ze seznamu IV Jednotné úmluvy o omamných látkách.

TISKOVÁ ZPRÁVA

OSN zrušila 60-letý zákaz. Prohlásila konopí za legitimní lék.

Organizace spojených národů učinila 2.12. 2020 odvážný krok k odstranění konopí ze seznamu IV Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 [1]. Po šedesáti letech tak uznala terapeutickou hodnotu této po staletí užívané léčivé rostliny a již ji nepovažuje za „Obzvláštně náchylnou ke zneužívání a vyvolávající škodlivé účinky.“ Hlasování následovalo po nezávislém vědeckém hodnocení provedeném předními světovými odborníky, které svolala WHO v letech 2017–2018, kdy byly přezkoumány důkazy a posudky ze všech koutů světa.

O jak důležitý krok se jedná je patrné zvlášť, když si uvědomíte, že konopí bylo zařazeno do seznamu IV bez jakéhokoli vědeckého posouzení. Zařazení konopí do seznamu IV je pozůstatkem nejextrémnějších mezinárodních zákonů o drogách, dědictvím morálky 50. let a představuje součást již dlouho zdiskreditovaného hodnotového systému spojeného s rasismem, intolerancí, neúctou k původním obyvatelům a kulturám, které byly charakteristickým znakem koloniálního věku.

Za vydání těchto doporučení v úmluvě nese výlučnou odpovědnost WHO. K jejich současnému přijetí do mezinárodního práva bylo zapotřebí hlasování vlád shromážděných v OSN. Vyřazení konopí ze seznamu IV je proto fenomenální zprávou pro miliony pacientů po celém světě a historickým vítězstvím vědy nad politikou.

Kromě vyjmutí konopí ze seznamu IV navrhla WHO dokonce ambiciózní plán harmonizace a  začlenění flexibility do rámce smlouvy o přístupnosti a dostupnosti konopných léků. WHO se tak snažila vytvořit prostor pro vlády, aby mohly své národní politiky přizpůsobit svým potřebám, které by jim vyhovovaly.

I když věříme, že oprava seznamu byla nevyhnutelná – drtivé důkazy by nevedly k žádnému jinému výsledku – neschopnost vlády přijmout pokročilejší návrhy WHO je zklamáním a představuje ztracenou příležitost, jak co nejlépe využít účel smlouvy. Žádný ze záporných hlasů však nebude mít za následek zostření konopných represí.

Některá z těchto doporučení [2] mohla přinést léčivům na rostlinné bázi srovnatelné podmínky s jejich syntetickými kopiemi (v současnosti zvýhodňovanými) a měla velkou šanci uspět a být přijata. 

Bohužel, pákistánský velvyslanec (předsedající komisi OSN, která byla pověřena hlasováním) použil v tomto procesu hrubou sílu vložením ruského návrhu, který vedl k hlasování „odchylně od standardního jednacího řádu“ [3]. To je za 75 let existence OSN neslýchaná situace. Poslední doporučení týkající se léčebného CBD [4] nebylo schváleno, přičemž látku ponechali nezačleněnou a mimo smluvní kontrolu.

Tyto změny na poli mezinárodního práva vstoupí v platnost poté, co každá vláda obdrží oficiální oznámení od generálního tajemníka OSN. V případě, že by některá země hlasování zpochybnila, znamenalo by to pouze odklad platnosti rozhodnutí na březen 2021. To by navíc posílilo historický charakter této události, protože Jednotná úmluva byla přijata v New Yorku před 60 lety, dne 30. března 1961.

[1] Toto bylo doporučení WHO 5.1 (viz podrobnosti níže).

[2] Doporučení 5.2, 5.3 a 5.6.

[3] Podle sdělení Úřadu OSN pro právní záležitosti ze dne 26. listopadu.

[4] Doporučení 5.5.