Webinář: Cirkulární ekonomika a příležitosti pro byznys v kontextu s COVID-19 a ekonomickou krizí

Cirkulární ekonomika se stala jedním z TOP témat klíčových akcí letošního roku. COVID19 však přišel jako nečekaná rána a může se zdát, že cirkulárním tématům odeznělo. Situaci nepomáhají ani výroky předních politických představitelů, které už nyní odsouvají evropský Green Deal na druhou kolej. Je to ale skutečně tak? Není naopak cirkulární ekonomika příležitostí pro nasměrování budoucího ekonomického rozvoje správným směrem? A jak na ni pohlíží české firmy, které deklarovaly cirkulární principy jako svoje prioritní oblasti?

Byť je dnes situace velmi vypjatá, zdaleka to neznamená útlum v oblasti udržitelnosti. Spíš naopak! A proto byste měli být u toho – druhý dech v rozvoji byznysu je dnes třeba přijmout jako výzvu i příležitost. O tom všem bude povídat Soňa Jonášová na svém cirkulárním webináři, na kterém se dozvíte:

7 základních principů , na kterých je postavena cirkulární ekonomika.
Co je Akční plán pro cirkulární ekonomiku?
Jaké příležitosti cirkulární ekonomika nabízí a konkrétní příklady dobré praxe?
Co znamená COVID-19 pro cirkulární ekonomiku a kde hledat cesty pro její uplatnění?
Startujeme: 16.4.2020, v 17 hodin, 60 minut
Vstupné: zdarma
Přihláška:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgMfmRzJcq33AZErz5-OOTRsknO5QbBcjW4_I5qoUgApSe1Q/viewform