Zajištění kontinuity léčby u pacientů užívajících konopí a kanabinoidy během pandemie COVID-19.

Zdroj: https://www.imcpc.info/ensuring-continuity-of-treatment-during-the-covid-19-pandemic-for-patients-using-cannabis-and-cannabinoid-medicines/

V roce 2019 Odborný výbor Světové zdravotnické organizace pro Drogovou závislost (WHO Expert Committee on Drug Dependence) prohlásil, že „přípravky z konopí prokázaly terapeutický potenciál pro léčbu bolesti a jiných zdravotních stavů, jako je epilepsie a spasticita spojená s roztroušenou sklerózou, které nejsou vždy léčeny jinými léky“, jakož i poskytuje úlevu pro „anorexii spojenou s nemocí AIDS, nevolnost a zvracení při chemoterapii, neuropatickou bolest, chronickou rakovinnou bolest, Lennox-Gastautův a Dravetův syndrom, novorozeneckou hypoxicko-ischemickou encefalopatii, perinatální asfyxii atd.“

Během této pandemie je naprosto nezbytné, abychom zajistili, že si pacienti, kteří užívají konopí k léčbě svých zdravotních potíží, stále uvědomují a užívají svých práv, zejména bezpečného a nepřetržitého přístupu k jejich lékům, jak je v souladu s veřejným zdravím.

V roce 2009 Manfred Nowak, tehdejší zvláštní zpravodaj pro mučení a jiné kruté, nelidské nebo ponižující zacházení nebo trestání, poznamenal, že „faktické odepření přístupu k úlevě (léku) od bolesti, pokud způsobuje silnou bolest a utrpení, představuje kruté, nelidské nebo ponižující zacházení nebo trest“.

Během této velmi náročné doby považovala drtivá většina jurisdikcí s již existujícími programy léčby konopím přístup k lékům za nezbytný. Neformální systémy, které jsou v současné době zavedeny, jsou pacienty využívány jako bezpečný způsob přístupu k léčbě konopím.

Je na čase prozkoumat a podat zprávu o stavu lidských práv u pacientů užívajících léčivé konopí po celém světě, abychom prozkoumali způsoby a prostředky k překonání současných překážek, identifikovali osvědčené postupy a poskytli technickou pomoc či nabídli konkrétní doporučení.

Pokud jde o přístup k lékům, doporučujeme: Lékařské konopí na předpis by mělo být považováno za základní služby; nové regulace, které by měly umožnit a podpořit online objednávání, dodávku domů a poskytnout pokyny ohledně standardních pracovních postupů v době pandemie (např. pokyny k manipulaci s produkty, hotovými penězi, kreditními kartami nebo průkazy totožnosti, pravidla pro fyzické distancování atd.). Tradičním lékařům a domorodým léčitelům musí být rovněž dáno uznání za základní služby.

Pokud jde o státní zdroje, navrhujeme: Policii a donucovacím orgánům by měly být poskytnuty pokyny, aby tam, kde to zákon v současné chvíli zakazuje, považovali lékařské konopí za nevynucovací prioritu a okamžitě pozastavili veškeré policejní nájezdy a zásahy s touto substancí.

Pokud jde o lékařskou praxi, navrhujeme: Aby byly k dispozici konzultace s lékařem prostřednictvím video-komunikace a pokud možno, aby byl u pacientů udržen stejný tým pečovatelů. Pokud to není možné, mělo by být zajištěno, aby nový lékařský tým nepřerušil probíhající léčbu nebo nezdržel léčbu plánovanou. Termíny vypršení platnosti stávajících dokumentů o lékařském konopí je třeba prodloužit, dokud krize nezmizí.

Přečtěte si celý dopis na webových stránkách Society of Cannabis Clinicians

V tomto týdeníku IACM Bulletin můžete najít dopis v angličtině

němčině
španělštině
francouzštině
holandštině
italštině

PDF verzi lze také najít zde.