Zatímco se trh s CBD otřásá, zaměřme se na celou rostlinu

Autor: Andrew Kelly

Bublina s CBD brzy praskne? Skvěle! Podle mého názoru se tak nemusí stát hned. V dlouhodobém horizontu tento „trend“ trh nevyčerpá, ale spíše ho rozšíří. Produkty CBD budou levnější a přístupnější rodinám s nižšími příjmy a lidem, kteří je potřebují v každodenním životě.

Měly by také vyvolat iniciativu. Všechna ta biomasa, kterou se plýtvá, všechny stonky, které se zaorají zpět do půdy, všechno vlákno, které se nevyužije.

Tohle je pravděpodobně nejlepší věc, která se konopnému průmyslu v poslední dekádě mohla stát.  Nejenže osvobodí dalších 160 kanabinoidů, které se v rostlině nacházejí, a které výrobci rádi pro svoji unikátnost využijí. Posílí také inovátory, kteří již dlouho na tuto rostlinu nahlíží celistvějším pohledem a přicházejí se zajímavými inovacemi – od zemědělských a zpracovatelských technologií, až po aplikace uhlíků z konopí derivovaných, nebo třeba plastů na bázi konopných vláken.  Potenciál konopných semínek v potravinářském průmyslu je také obrovský.

Vize pro budoucnost

Pomyslné rozvíření stojatých vod by mělo také přimět producenty extraktů hledat trh pro svůj odpadní materiál. Bude zkoumáno nové využití konopného papíru, budou se vytvářet inovativní látky, objeví se biopaliva a petrochemické plasty budou navždy historií. Jsme na pokraji nové průmyslové revoluce. Přijde zelená průmyslová revoluce, která ve svém pochodu změní svět způsobem, jaký si pravděpodobně nedokážeme představit. Je to však revoluce, k níž dojde pouze využitím celé rostliny technického konopí.

Problém s dnešní „kulturou vyhazování“ ve spotřební společnosti je ten, že všechno je vždy k dispozici. Hromada odpadu se zvyšuje, zatímco zdroje a jejich zásoby se snižují.  Musíme tento kruh uzavřít. Potřebujeme vyrábět recyklovatelné výrobky, abychom uzavřeli energetickou smyčku a dosáhli skutečné udržitelnosti.

Malá havárie by také mohla zchladit zápal pro konopí ze strany velkých farmaceutických společností a otevřít tak cestu menším podnikům a inovátorům, kteří dělají inteligentní věci. Do popředí se tak dostane i více nových metod a produktů z jiných částí rostliny, než jen z květů a semen.

Typické děšení

Nedávno jsem se zúčastnil vládního think tanku a jeden z přítomných akademiků začal debatu o dobrých stránkách THC, ale také o jeho„nebezpečích“. Zeptal jsem se ho, jestli by obhajoval prodej nebo spotřebu listů technického konopí (> 0,2% THC). „Neobhajuji samoléčení,“ odpověděl.

Když byl požádán, aby to rozvedl do detailu a obhájil své tvrzení, vyhrknul něco o “nepříznivých účincích THC”.

Pak jsem ho informoval, že jen děsí, jelikož THC nemá samo o sobě žádné psychotropní účinky, pokud není dekarboxilováno a přeměněno na THC-A nebo Delta 9. Také jsem ho informoval, že vyvolání požadovaných teplot k tomuto procesu je v lidském těle zcela nemožné, s výjimkou spontánního vzplanutí. Poděkoval mi, že jsem na to poukázal a úplně ignoroval mou původní otázku.

Osobně se těším na den, kdy si budeme moct v obchodě s potravinami přihodit do nákupního košíku konopné listí společně třeba s bazalkou, odnést si jej domů a vytvořit z něj mnoho kulinářských specialit tak, jak to dělávali naši předkové.

Že bublina s CBD brzy praskne? Ať její ozvěnu slyší až za sedmero kopci, pokud následnou reakcí bude využití celé rostliny.

ANDREW KELLY ZKOUMÁ TECHNICKÉ KONOPÍ A JEHO MOŽNÉ APLIKACE S DŮRAZEM NA POTENCIÁL DOSAŽITELNÉ TECHNOLOGIE DEKORTIKACE V HODNOTOVÉM ŘETĚZCI Z FARMY DO TOVÁRNY (FARM-TO-FACTORY).