Zúčastněné strany irského průmyslu s technickým konopím vytýkají vládě, že je ignorovala

Zúčastněné strany v průmyslu s technickým konopím v Irsku vydaly otevřený dopis adresovaný vládě a dalším volebním obvodům s tím, že při vývoji právních předpisů a regulací pro technické konopí byly ignorovány. Výsledkem je současný rámec, který vyústil v „ekonomický nesmysl a environmentální sabotáž,“ tvrdí Hemp Federation Ireland (HFI), federace, která dopis vypracovala.

„Převod potravinové hodnoty plodiny do farmaceutického a korporátního potravinářského odvětví zcela zničí základní environmentální hodnotu našeho průmyslu,“ uvedla HFI v dopise podepsaném jejím výkonným ředitelem Chris Allen.

Nedostatek výzkumu

Prohlášení bylo rovněž adresováno irské „Straně zelených“ (Ireland’s Green Party); voleným zástupcům; Environmentálnímu pilíři, skupině 26-ti environmentálních nevládních organizací; a dalším, co mají zájem o životní prostředí. HFI také kritizovala Teagasc, tamní úřad pro zemědělství a rozvoj potravin. V dopise bylo poznamenáno, že za posledních 20 let nebyl úřad včetně dalších vládních agentur schopen provést jediný kvalitní výzkum technického konopí.

V dopise bylo zvlášť kritizováno vedení strany Green Party, které nedávno odsouhlasilo „Program vlády“, zabývající se otázkami životního prostředí a rozvoje. Federace HFI uvedla, že program, který pouze odkazuje na potenciál stonku konopí, byl vypracován bez konzultací se zúčastněnými stranami konopného průmyslu.

Model pro malé a střední podniky

„Náš průmysl jako celek musí mít možnost dále se rozvíjet, tak jak již více než 25 let, jako zemědělský a potravinářský sektor, který je založen na lokálních malých a středních podnicích. Je to právě celkový potenciál plodiny, kombinovaný s místní produkcí v rámci plně integrovaného rozvojového paradigmatu, který představuje jednu z nejmimořádnějších cest jak zmírnit změny klimatu,“ bylo uvedeno v dopise.

HFI uvedla, že Irsko může dosáhnout svého plného potenciálu s technickým konopí pouze tehdy, bude-li sladěna státní legislativní, regulační a finanční politika. Kritizovala také vládu za legislativní rámec pro technické konopí, který je „nyní v úplném chaosu“, a to v důsledku změn pravidel z roku 2018.

„Iracionální intervence“

„Zásahy byly iracionální, extrémní a destruktivní povahy,… vykazují malé ocenění současného stavu vědeckých poznatků a vážně poškodily naše farmy, naše podniky a naše živobytí,“ uvádí se v dopise. Výsledná politika vyřadila technické konopí z rukou zemědělců a vytvořila situaci, kdy „jediné konopí vstupující do našeho potravinového řetězce bude synteticky pěstováno v laboratořích.“

„Nedokážeme pochopit, kdo informuje vládní politiku ve vztahu k našemu odvětví. Víme však, že toto odvětví je ve všech irských státních úřadech a agenturách velmi špatně pochopeno,“ uvedla dále v dopise HFI.

Chybí klíčové agentury

HFI uvedla, že Irské konopné průmyslové fórum (Irish Hemp Industry Forum), průmyslově vedená iniciativa na vytvoření platformy pro vedení informované tvorby politiky pro technické konopí, souhlasilo s návrhem vytvoření referenčního rámce pro irské ministerstvo zemědělství. Federace však uvedla, že přestože fórum je přijímáno s nadšením, irské ministerstvo zdravotnictví a další klíčové agentury pod jeho kontrolou se ho odmítly zúčastnit, jelikož mají na programu jiné vládní agendy.

„Toto fórum, s podporou a účastí všech příslušných státních aktérů, musí být nyní neprodleně svoláno,“ uvedla HFI.